BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4

BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4

Moderuje Mirek Topolánek, Eustream

24. 12. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Nařízení definuje čtyři hlavní cíle EU v této oblasti pro rok 2030 a první z nich je závazný cíl snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 40 % v porovnání s rokem 1990. Členské státy měly povinnost do konce roku 2019 vypracovat integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu, které povedou k naplnění těchto cílů EU. Komise také 28. 11. 2018 zveřejnila svou dlouhodobou strategickou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 v dokumentu „Čistá planeta pro všechny“. V tomto strategickém dokumentu je však role jaderné energetiky zmiňována jen zcela okrajově. Dále Komise již připravuje revizi legislativy v oblasti klimatu v souladu s vizí předsedkyně von der Leyenové stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Strategický cíl klimatické neutrality pro rok 2050 má být pevně zakotven a v této souvislosti probíhají diskuze i k možnosti navýšení emisního cíle pro rok 2030 z nynějších 40 na 50, případně 55 %. Jak těmto cílům odpovídají vnitrostátní plány a dlouhodobé strategické plány s výhledem do roku 2050 států V4?

Je možné těchto cílů dosáhnout bez jaderné energetiky? SR, ČR i Maďarsko mají v energetické koncepci rozvoj nebo minimálně udržení jaderné energetiky. S výjimkou Polska všechny státy V4 také provozují reaktory VVER440, které bude potřeba nahradit. V ČR pokračují přípravy smluv potřebných pro zahájení stavby prvního nového reaktoru v Dukovanech. Investorem by měly být dceřiné společnosti ČEZu. Slovensko dokončuje dva bloky VVER440 v jaderné elektrárně Mochovce, jejichž výstavba započala již v roce 1985 a provází ji velký počet zpoždění. Mochovce by mohol byť spustený do prevádzky koncom
tohto roka,“ řekl na bratislavské konferenci v lednu 2020 ministr hospodářství Peter Žiga. Elektrárnu v Mochovcích dokončuje společnost Slovenské elektrárne,
jejíž generální ředitel Branislav Strýček vyjádřil přesvědčení, že do konce letošního roku bude do tohoto bloku zavezeno palivo. V Maďarsku se rozbíhá příprava rozšíření jaderné elektrárny Paks. Koncem června 2019 se zde slavnostně začalo s výstavbou servisních budov potřebných pro stavbu nových jaderných bloků. Na začátku roku na konferenci v Praze maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó vyjádřil názor, že „Evropa nebude schopná dosáhnout svého cíle klimatické neutrality do roku 2050 bez využívání jaderné energie …, a proto musí být ukončena negativní diskriminace tohoto typu zdroje.“ Nakonec i Polsko dlouhodobě plánuje v nejbližších letech zahájit výstavbu své první jaderné elektrárny, do provozu by ji chtělo uvést již v roce 2033.

Témata a otázky do panelové diskuse:
» Existují nějaké konkrétní návrhy spolupráce mezi ČR
a SR při tvorbě a naplňování jejich vnitrostátních plánů?

» Jaký je termín spuštění JE Mochovce? Jaká jsou hlavní
rizika dalšího odložení spuštění?

» Jaké byly hlavní překážky pro odsouhlasení schématu
podpory JE Paks?

» Jaká plynou rizika pro rozvoj jaderné energetiky
v zemích V4 z německého rozhodnutí o jaderném
„phase-out“.