Program konference 2020

1. DEN
14:00 – 14:20
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
Úvodní slovo (10 min.)
Zahájení (15 min.)
14:20 – 16:00
BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4
Vnitrostátní plán SR, výhled do 2050 a role jádra (15 min.)
Budoucnost jádra v ČR a v zemích V4 (15 min.)
Dostavba JE Paks a budoucnost jádra v Maďarsku (15 min.)
Spuštění JE Mochovce 2020? (15 min.)
Panelová diskuze (40 min.)
16:20 – 18:00
BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE V SR
Úvod do problematiky výkupce (15 min.)
Zkušenosti a role OKTE (15 min.)
Proces výkupu z pohledu distributora (15 min.)
Praktické zkušenosti s výkupem elektřiny z OZE (15 min.)
Panelová diskuze (40 min.)
od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

2. DEN
10:30 – 10:40
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
(10 min.)
10:40 – 12:00
BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR
Agregátoři a obchodní modely nové energetiky (15 min.)
Moderní energetika – výhody pro zákazníka (15 min.)
Připravenost distribučních sítí na novou energetiku – co ještě chybí? (15 min.)
Panelová diskuze (40 min.)
12:20 – 14:00
BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU
Vývoj integrace denního trhu z pohledu SR (15 min.)
Vývoj integrace vnitrodenního trhu z pohledu ČR (15 min.)
Kapacitní mechanismus v Polsku a možnosti přeshraniční účasti (15 min.)
Vývoj trhu s povolenkami (15 min.)
Panelová diskuze (40 min.)
14:00 – 14:15 ZÁVĚRY, UKONČENÍ