Program konference 2021

1. DEN
14:00 – 14:20
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
Úvodní slovo

Zuzana Šolcová, AEM

(10 min.)
Zahájení

 

(15 min.)
14:20 – 16:00
BLOK 1: Povedou nové programy podpory ke změně energetického mixu?

Moderátor:

Energetický mix ČR a SR

 

(15 min.)
Co znamená pro ČR konec uhlí v roce…?

 

(15 min.)
Modernizační fond

 

(15 min.)
Spuštění JE Mochovce 2020?

Vlastimil Tomašovič, SE

(15 min.)
Panelová diskuze

 

(40 min.)
16:20 – 18:00
BLOK 2: …a zase ta legislativa!
Moderátor: 
 

 

(15 min.)
 

 

(15 min.)
 

 

(15 min.)
 

 

(15 min.)
Panelová diskuze

 

(40 min.)
od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

2. DEN
10:30 – 10:40
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
(10 min.)
10:40 – 12:00
BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR
Moderátor: Pavel Šolc, ČEPS
Agregátoři a obchodní modely nové energetiky

Stanislav Chvála, Nano Energies

(15 min.)
Moderní energetika – výhody pro zákazníka

Kamil Čermák, ČEZ ESCO

(15 min.)
Připravenost distribučních sítí na novou energetiku – co ještě chybí?

Libor Kolář, E.ON Distribuce

(15 min.)
Příležitosti bezuhlíkové energetiky z pohledu provozovatele PS

Karel Vinkler, ČEPS

(15 min.)
Panelová diskuze

Martin Panáč, Siemens, Zdeněk Špaček, EGÚ Brno, Martina Krčová, ERÚ

(40 min.)
12:20 – 14:00
BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU
Moderátor: Jiří Strnad, SEPS
Vývoj integrace denního trhu z pohledu SR

Mário Turčík, SEPS

(15 min.)
Vývoj integrace vnitrodenního trhu a trhu s regulační energií z pohledu ČR

Martin Kašák, ČEPS

(15 min.)
Evropský vnitrodenní trh s elektřinou – úspěch? A co dál?

Vladimír Satek, indra|minsait

(15 min.)
Vývoj trhu s povolenkami

Luděk Horn, ČEZ

(15 min.)
Panelová diskuze

Jan Konrád, UNICORN, Martin Kumpan, SE, Aleš Tomec, OTE

(40 min.)
14:00 – 14:15 ZÁVĚRY, UKONČENÍ

Josef Fiřt, EuroEnergy