Program konference 2021

1. DEN
14:00 – 14:20
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
Úvodní slovo

Zuzana Šolcová, AEM

Zahájení

Peter Dovhun, SEPS

Martin Durčák, ČEPS

14:20 – 16:00
BLOK 1: JAK SI NAMIXUJEME ENERGETICKÝ MIX?Moderátor: Jaroslav Kubinec
Energetický mix ČR a SR

Co znamená pro ČR konec uhlí v roce…?

Modernizační fond

Spuštění JE Mochovce 2022?

Fit for 55

Diskuze se účastní:

Karol Galek, MH SR, Martin Hájek, TS ČR, Andrej Juris, ÚRSO, Vlastimil Tomašovič, SE, René Neděla, MPO

16:20 – 18:00
BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA!
Moderátor: Mirek Topolánek
Nový energetický zákon

Nové regulační období

Diskuze se účastní:

Sylvie Beňová, ÚRSO, Ján Fris, Mondi SCP, Blahoslav Němeček, EY, Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, Stanislav Trávníček, ERÚ, Jan Kořán, KF Legal

od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

2. DEN
10:30 – 10:40
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
(10 min.)
10:40 – 12:00
BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR
Moderátor: Pavel Šolc, ČEPS
Agregátoři a obchodní modely nové energetiky

Moderní energetika – výhody pro zákazníka

Připravenost distribučních sítí na novou energetiku – co ještě chybí?

Diskuze se účastní:

Stanislav Chvála, Nano Energies, Libor Kolář, E.GD, Radek Hartman, ČEPS, Tomáš Komada, Tesla Blue Planet, Alexandr Černý, ERÚ, Kamil Čermák, ČEZ ESCO, Jan Konrád, UNICORN, Branislav Sušila, VSE

12:20 – 14:00
BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU
Moderátor: Jiří Strnad
Vývoj integrace denního trhu z pohledu SR

Vývoj integrace vnitrodenního trhu a trhu s regulační energií z pohledu ČR

Vývoj trhu s povolenkami

Kapacitní mechanismus v Polsku a možnosti přeshraniční účasti

Diskuze se účastní:

Mário Turčík, SEPS, Vladimír Satek, indra|minsait, Luděk Horn, ČEZ, Martin Kašák, ČEPS, Martin Kumpan, SE, Michal Puchel, OTE, Michal Cabala, OKTE

14:00 – 14:15 ZÁVĚRY, UKONČENÍ