Přednášející 2023

1. den

Zahájení a úvod

  Karel Hirman

  Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky

  Karel Hirman vyštudoval ťažbu ropy a plynu na univerzite v Moskve a na Technickej univerzite v Košiciach. Pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov viacerých slovenských energetických spoločností, ako i  v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre spadajúcej práve pod rezort hospodárstva. Bol i externým poradcom pre energetiku ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej a ako expert pre energetiku členom tímu poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

    Branislav Strýček

    CEO & Chairman of the Board

    Branislav Strýček je členom a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE). Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009 bol členom predstavenstva. Významným spôsobom prispel k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti po jej privatizácii v roku 2006. V roku 2011 bol B. Strýček vymenovaný za finančného riaditeľa medzinárodnej divízie skupiny Enel so sídlom v Ríme. Po jeho návrate na Slovensko bol vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti (2012 – 2016) a ujal sa pozície riaditeľa obchodu, trhu, dispečingu a regulácie. Riadil aj podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodného aj maloobchodného predaja na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

      Rudolf Jindrák

      Velvyslanectví České republiky na Slovensku

      Rudolf Jindrák se dlouhodobě zabývá vztahy se zeměmi střední Evropy. V minulosti působil jako český velvyslanec v Maďarsku, Rakousku a především v Německu, kde vedl ambasádu téměř osm let. Podílel se například na přípravě Česko-německé deklarace. Mezi lety 2014 – 2015 pracoval také jako náměstek ministra zahraničí. Před nástupem do funkce velvyslance České republiky na Slovensku byl několik let ředitelem zahraničního odboru v Kanceláři prezidenta republiky.

       BLOK 1: Nejdůležitější události v roce 2022/2023

        Marta Žiaková

        Úrad jadrového dozoru SR

        Marta Žiaková je predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR od roku 2002, kedy bola do funkcie menovaná vládou SR.

        Aktívne sa zapája do mnohých aktivít v rámci medzinárodných organizácií ako MAAE, OECD/NEA, EU. Pôsobila ako guvernérka SR v Rade guvernérov MAAE a v rokoch 2014-2015 ako predsedníčka Rady guvernérov MAAE, v roku 2018 tiež predsedala Generálnej konferencii MAAE. V roku 2012 bola zvolená za podpredsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA a od roku 2015 vykonáva funkciu predsedníčky tohto Riadiaceho výboru. V marci 2019 bola zvolená za predsedníčku ENSREG. Je tiež členkou Byra Výboru pre dozorné činnosti v jadrovej oblasti OECD/NEA, Komisie pre bezpečnostné štandardy MAAE, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti.    

          Branislav Strýček

          CEO & Chairman of the Board

          Branislav Strýček je členom a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE). Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009 bol členom predstavenstva. Významným spôsobom prispel k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti po jej privatizácii v roku 2006. V roku 2011 bol B. Strýček vymenovaný za finančného riaditeľa medzinárodnej divízie skupiny Enel so sídlom v Ríme. Po jeho návrate na Slovensko bol vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti (2012 – 2016) a ujal sa pozície riaditeľa obchodu, trhu, dispečingu a regulácie. Riadil aj podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodného aj maloobchodného predaja na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

            Peter Gerhart

            Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

            Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., v ktorej pracoval od roku 2003.

              René Neděla

              MPO

              Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

               BLOK 2: Kapitáni průmyslu

                Jiří Feist

                EP Power Europe

                Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS. Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

                  Pavel Tomek

                  SUAS GROUP

                  Pavel Tomek je v současnosti předsedou dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupiny SUAS GROUP, a.s.

                  Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 se zaměřil na oblast právních služeb v advokacii, v oblasti obchodního práva, obchodních korporací, finančního a daňového práva. Od roku 2006 zahájil jako advokát spolupráci se společností Sokolovská uhelná. Pro vedení společnosti řešil nejvýznamnější právní kauzy a obchodní transakce. Po tragickém skonu spolumajitele Sokolovské uhelné se stal v dubnu 2020 zástupcem dědiců a správcem svěřenského fondu. Aktuálně je pokračovatelem myšlenky zodpovědného přístupu největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji k transformaci celého regionu, nositelem moderních vizí budování nových energetických zdrojů a inovací v chemickém průmyslu, iniciátorem řešení úrovně vzdělávání a rozvoje bydlení v území.

                    Miroslav Kiraľvarga

                    U. S. Steel Košice

                    Miroslav vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice.  Koncom roku 1999 začal pracovať ako vedúci manažér pre personalistiku a odmeňovanie v spoločnom podniku VSŽ U. S. Steel, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom správnej rady spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. a prezidentom hokejového klubu HC Košice. V roku 2011 nastúpil do pozície generálneho manažéra pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále U. S. Steel v Pittsburghu, USA. Od 1. októbra 2013 sa vrátil na Slovensko ako viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.

                      Milan Veselý

                      Slovalco

                      Milan Veselý je absolventom Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach. Od roku 1989 až do založenia spoločnosti Slovalco pôsobil v materskej spoločnosti ZSNP na rôznych robotníckych a technických pozíciách. Od vzniku Slovalca bol IT manažérom, neskôr pracoval ako administratívno-technický riaditeľ. Od mája 2002 je vo funkcii generálneho riaditeľa Slovalca.

                       BLOK 3: Market design – Stavíme hřiště pro nové hráče?

                        Blahoslav Němeček

                        EY

                        Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

                          Michal Puchel

                          Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

                            Stanislav Trávníček

                            Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

                              Miloš Bikár

                              Miloš Bikár pôsobí na pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva OKTE, a.s. od 7.7.2021. Pred nástupom do OKTE pôsobil v pilotnom projekte inovačnej diplomacie ako diplomat pre inovácie v Izraelskom Tel Avive. V minulosti zastával viacero manažérskych funkcií najmä v bankovom sektore, ako napríklad zástupca riaditeľa odboru veľkých firemných klientov HVB Bank Slovakia, riaditeľ odboru SME vo VUB banke, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v dcérskej spoločnosti VUB Leasing alebo ako finančný riaditeľ v Matador Holdingu. Mimo toho dlhodobo pôsobí formou vedľajšieho pracovného pomeru aj na Katedre podnikových financií Ekonomickej univerzity v Bratislave v predmetoch Finančné investície a Medzinárodný finančný manažment.

                               

                                Andrej Juris

                                ÚRSO

                                Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si priniesol dlhoročné pracovné skúsenosti z európskeho energetického priestoru a súkromnej i verejnej sféry – okrem iného pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, viceprezident konzultačnej spoločnosti NERA v USA, či ako konzultant Svetovej banky, kde sa venoval analýzam a tvorbe politík v oblasti regulácie a liberalizácie sieťových odvetví. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, Princeton University v USA, a Jacobs University v Nemecku.  Za správnu cestu považuje systémový a transparentný výkon regulácie, podporu konkurencie na rozvíjajúcich sa energetických trhoch, a integráciu inovatívnych riešení do systému regulácie ako základnú nevyhnutnosť pre rozvoj sieťových odvetví v SR.

                                  Jan Kořán

                                  KF Legal

                                  Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán advokátem a společníkem v Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o. Při výkonu advokacie se dlouhodobě specializuje na oblast energetického práva a oblast práva životního prostředí a poskytuje právní služby klientům z této oblasti, věnuje se rovněž přednáškové činnosti. V rámci své praxe se zabývá nejrůznějšími otázkami souvisejícími s energetikou, zejména elektroenergetikou a teplárenstvím a podporou obnovitelných zdrojů energie. Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. V oblasti životního prostředí se zabývá mj. problematikou odpadů, územním a stavebním řízením, posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA), nakládáním s radioaktivními odpady, nakládáním s vodami atd., podílí se i na legislativních pracích.

                                   2. den

                                   Zahájení a úvod

                                   BLOK 4: Obchod s elektřinou

                                    David Kučera

                                    PXE

                                    Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti AtelEnergy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Díky svým předchozím znalostem financí a risk managementu měl ve společnosti mimo jiné na starosti právě tyto činnosti. Mezi jeho úspěchy patří vybudování profesionálního zázemí společnosti AtelEnergy v Praze a dále pak nalezení strategického investora, který kapitálově vstoupil do společnosti. Před nástupem do Entrade/AtelEnergy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s., v oddělení Corporate Finance. Nyní je ředitelem Energetické burzy Praha.

                                      Ján Pišta

                                      JPX

                                      Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

                                        Jaromír Vorel

                                        Ško-Energo

                                        Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha. Pracuje v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuwaitu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz v oblasti technických plynů (kyslík, dusík, argon a vodík) ve společnosti Air Products ve střední a východní Evropě. Mezi lety 2009 a 2013 byl ředitelem jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA Litvínov, od roku 2013 je jednatelem společnosti Ško-Energo, generálního dodavatele energií pro Škodu Auto. Je předsedou předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE).

                                          Luděk Horn

                                          ČEZ

                                          Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

                                            Pierre Poncik

                                            Slovenské elektrárne

                                            Pierre je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu. V spoločnosti Slovenské elektrárne  pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille, odbor finančné trhy. V minulosti zastával významné pozície v rôznych spoločnostiach zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou plynu a ropy. Pôsobil v predstavenstve spoločností POZAGAS, a. s.,  Nafta, a.s., a SPP.

                                             BLOK 5: Energetika jinak?

                                              Jan Fousek

                                              AKU-BAT

                                              Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.

                                                Jaroslav Kubinec

                                                SEPS

                                                Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Mezi léty 2021 a 2024 působil ve společnosti EIF, a. s., kde byl zodpovědný za projekt BESS na Slovensku. Nyní opět působí v SEPS, a.s. ve funkci výkonného ředitele sekce obchodu.

                                                  Florián Kevický

                                                  IPESOFT

                                                  Florián Kevický pôsobí od roku 2013 ako CEO v spoločnosti IPESOFT, ktorá poskytuje výkonné IT riešenia pre energetické, priemyselné a dopravné spoločnosti na Slovensku a v širšom regióne. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia spoločností. Jeho hlavnou úlohou ako CEO je obchodný a technický rozvoj spoločnosti na lokálnom a tiež zahraničnom trhu.

                                                    Miloslav Kužela

                                                    Tedom

                                                    Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.

                                                      František Žák

                                                      Photomate

                                                      Po absolvování vysoké školy byla jeho odborná pracovní činnost zaměřena na problematiku provozu distribučních sítí nízkého a zejména vysokého napětí ve výzkumném energetickém ústavu EGÚ. Později pracoval pro společnost EGE spol. s r.o. kde se dále zabýval problematikou provozu distribučních sítí a způsobu uzemnění uzlu sítě. Krátce pracoval i na ERÚ, odkud odešel pracovat do firmy Photomate spol. s.r.o.. V současné době je hlavní náplň práce zaměřena na analýzy spotřeby elektřiny u zákazníků.

                                                        Stanislav Chvála

                                                        Nano Energies

                                                        Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit nové produkty pro zákazníky, rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o faktické informování o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí a pomáhá start-upům v energetice testovat nápady a obchodní strategie v nově vzniklých Nano Labs. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví.

                                                          Daniel Ševčík

                                                          UNICORN

                                                          Člen Top Managementu společnosti Unicorn. V posledních 15ti letech se zabývá evropskou i českou energetikou z pohledu SW řešení a produktů pro danou oblast.

                                                            Libor Kolář

                                                            EG.D

                                                            Libor Kolář je vedoucím útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D. V energetice pracuje již mnoho let. Libor vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně obor: Prvky distribučních sítí a Smart Grids. V minulých letech pracoval Libor ve skupině E.ON, zejména v oblasti Inovace a realizace projektů. Začínal jako trainee v rámci skupiny E.ON Czech a navštěvoval technické a obchodní oddělení ve skupině. Poté navázal prací projektového manažera se zaměřením na projekty Automatizace sítí – studie proveditelnosti a koncepce implementace. V dalších letech se jeho zaměření rozrostlo ještě o Smart Asset Management, příprava na rollout Smart Metering apod. Od roku byl 2018 vedoucím Strategických projektů a od ledna roku 2020 vedl oddělení Management sítí a strategické projekty, tento útvar se nově na začátku letošního roku změnil a nese název Rozvoj a koncepce sítě.  Stará se o koncepční rozvoj distribučních sítí, zapojuje se do mezinárodních projektů a podílí se na implementaci strategie společnosti.