Program konference 2019

1. den
13:00 – 13:20
Zahájení a úvod
Úvodní slovo

Zuzana Šolcová, AEM
(20 min.)
13:20 – 15:00
BLOK 1: LEGISLATIVNÍ BALÍČEK ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY ZE VŠECH ÚHLŮ POHLEDU
Moderuje: Miroslav Vrba, AEM
Přehled vývoje, aktuální stav a očekávaný vývoj

Richard Kabele
(15 min.)
Pohled státní správy SR

Ján Petrovič, MH SR
(15 min.)
Pohled regulátora

Jan Pokorný, ERÚ
(15 min.)
Pohled státní správy ČR

René Neděla, MPO
(15 min.)
Diskuze a otázky

Pavel Pustějovský, PS P ČR
Slávka Jánošíková, ÚRSO
(40 min.)
15:20 – 17:00
BLOK 2: KAPACITNÍ MECHANISMY
Moderuje: Jiří Strnad, SEPS
Úvod, přehled kapacitních mechanismů

Blahoslav Němeček, EY
(15 min.)
Kapacitní mechanismy v Německu

Ulf Kasper, Amprion
(15 min.)
Kapacitní mechanismy v Polsku

Marek Duk, PSE
(15 min.)
Kapacitní mechanismy ve Francii

Juan Perez, EPEX SPOT SE
(15 min.)
Diskuze a otázky

Michal Pokorný, SEPS
Martin Nedelka, Nedelka Kubáč advokáti
Zuzana Krejčiříková, ČEZ
(40 min.)
od 19:00 Společenský večer

 

2. den
10:00 – 11:15
BLOK 3: DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY UPROSTŘED ZMĚN
Moderuje: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce
Nové trendy řízení a digitalizace distribučních soustav, kybernetická bezpečnost

Ondřej Tupý, ČEZ Distribuce
(15 min.)
Zkušenosti se zaváděním inteligentních měřicích systémů v SR

Radoslav Haluška, Vychodoslovenská distribučná
(15 min.)
Strategie distributora v Praze a elektromobilita

Milan Hampl, PRE Distribuce
(15 min.)
Diskuze a otázky

Tomáš Hüner, Siemens
Jan Konrád, UNICORN
(30 min.)
11:30 – 13:10
BLOK 4: EVROPSKÉ INTEGRAČNÍ PROJEKTY
Moderuje: Jaroslav Kubinec, SEPS
Stanovení přenosových kapacit a další novinky z regionu CORE

George Visan, Transeletrica
(15 min.)
Evropské platformy pro výměnu regulační energie

Martin Kašák, ČEPS
(15 min.)
Projekty společného zájmu (PCI)

Richard Vidlička, E.DSO
(15 min.)
Projekt ACON

David Šafář, E.ON Distribuce
(15 min.)
Diskuze a otázky

Michal Cabala, OKTE
Luděk Horn, ČEZ
David Kučera, PXE
Aleš Tomec, OTE
(40 min.)
13:15 – 13:30 Závěry, ukončení

Josef Fiřt, EuroEnergy