Program konference 2020

1. DEN
14:00 – 14:20
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
Úvodní slovo

Zuzana Šolcová, AEM

(10 min.)
Zahájení

Martin Durčák, ČEPS

(15 min.)
14:20 – 16:00
BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4
Moderátor: Mirek Topolánek
Vnitrostátní plán SR, výhled do 2050 a role jádra

Ján Petrovič, MH SR, TBC

(15 min.)
Budoucnost jádra v ČR a v zemích V4

René Neděla, MPO ČR

(15 min.)
Dostavba JE Paks a budoucnost jádra v Maďarsku

Pál Kovács, ME HU

(15 min.)
Spuštění JE Mochovce 2020?

Vlastimil Tomašovič, SE

(15 min.)
Panelová diskuze

Karol Galek NR SR, Zuzana Krejčiříková, ČEZ

(40 min.)
16:20 – 18:00
BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE V SR
Moderátor: Jaroslav Kubinec, SEPS
Úvod do problematiky výkupce

Blahoslav Němeček, EY

(15 min.)
Zkušenosti a role OKTE

Michal Cabala, OKTE

(15 min.)
Proces výkupu z pohledu distributora

Branislav Sušila, Východoslovenská distribučná

(15 min.)
Praktické zkušenosti vyplývající z činnosti centrálního výkupce OZE

Milan Garbiar, Deloitte

(15 min.)
Panelová diskuze

Ján Petrovič, MH SR, TBC, Michal Pokorný, SEPS, Slávka Jánošíková, ÚRSO

(40 min.)
od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

2. DEN
10:30 – 10:40
ZAHÁJENÍ A ÚVOD
(10 min.)
10:40 – 12:00
BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR
Moderátor: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce
Agregátoři a obchodní modely nové energetiky

Stanislav Chvála, Nano Energies

(15 min.)
Moderní energetika – výhody pro zákazníka

Kamil Čermák, ČEZ ESCO

(15 min.)
Připravenost distribučních sítí na novou energetiku – co ještě chybí?

Libor Kolář, E.ON Distribuce

(15 min.)
Příležitosti bezuhlíkové energetiky z pohledu provozovatele PS

Karel Vinkler, ČEPS

(15 min.)
Panelová diskuze

Martin Panáč, Siemens, Zdeněk Špaček, EGÚ Brno, Martina Krčová, ERÚ

(40 min.)
12:20 – 14:00
BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU
Moderátor: Jiří Strnad, SEPS
Vývoj integrace denního trhu z pohledu SR

Mário Turčík, SEPS

(15 min.)
Vývoj integrace vnitrodenního trhu a trhu s regulační energií z pohledu ČR

Martin Kašák, ČEPS

(15 min.)
Evropský vnitrodenní trh s elektřinou – úspěch? A co dál?

Vladimír Satek, indra|minsait

(15 min.)
Vývoj trhu s povolenkami

Luděk Horn, ČEZ

(15 min.)
Panelová diskuze

Jan Konrád, UNICORN, Martin Kumpan, SE, Aleš Tomec, OTE

(40 min.)
14:00 – 14:15 ZÁVĚRY, UKONČENÍ

Josef Fiřt, EuroEnergy