Přednášející 2021

1. den

Zahájení a úvod

Zuzana Šolcová

AEM

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě...

Peter Dovhun

SEPS

Ing. Peter Dovhun je absolvent Fakulty zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach v oblasti informačných technológií, telekomunikácií, poisťovníctva či PR, napríklad v Motorole založil slovenské zastúpenie korporácie, v Microsofte bol súčasťou vedenia slovenského zastúpenia a je jedným zo zakladateľov...

Martin Durčák

Předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele...

BLOK 1: POVEDOU NOVÉ PROGRAMY PODPORY KE ZMĚNĚ ENERGETICKÉHO MIXU?

Karol Galek

MH SR

Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Keď s manželkou založil v r. 2009 firmu a chcel sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy, zistil, že to má byť iba biznis...

Andrej Juris

ÚRSO

Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si...

Martin Hájek

Teplárenské sdružení ČR

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice...

René Neděla

MPO

Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace...

Vlastimil Tomašovič

SE

Ing. Vlastimil Tomašovič ukončil štúdium v roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na výrobu a rozvod elektriny. Do roku 1998 pôsobil v EGU Bratislava na útvare elektroenergetiky. Medzi prvé projekty, na ktorým spolupracoval bolo spracovanie Energetickej...

Jaroslav Kubinec

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Nyní je ve společnosti EIF,...

BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA!

Mirek Topolánek

Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil...

Blahoslav Němeček

EY

Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační...

Sylvia Beňová

ÚRSO

V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve a elektroenergetike v súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečenia unbundlingu regulovaných činností a privatizáciou energetických spoločností. Skúsenosti s energetikou na strane regulovaného...

Ján Fris

Mondi SCP

Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Od roku 2014 pôsobí v rovnakej spoločnosti ako Energy development manager.

Jan Kořán

KF Legal

Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán...

Stanislav Trávníček

Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech...

Rastislav Hanulák

Capitol Legal Group

Rastislav Hanulák (1980) je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Capitol Legal so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž v energetike, reguláciu a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s profesnými združeniami,...

2. den

Zahájení a úvod

BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR

Alexandr Černý

Energetický regulační úřad

Alexandr Černý pracuje od června 2021 v Energetickém regulačním úřadě jako ředitel odboru, který se zaměřuje zejména na organizaci trhu v elektroenergetice a plynárenství. Před příchodem na ERÚ působil mnoho let jako ředitel pro oblast predikcí a nákupu komodit ve společnosti ČEZ Prodej...

Kamil Čermák

ČEZ ESCO

Vystudoval VŠE v Praze, následně pokračoval ve studiu na Erasmus University Rotterdam – Master of Business Communication (Mgr.). Při studiu načerpal pracovní zkušenosti jako reportér a moderátor hlavní zpravodajské relace České televize. Následně působil jako mluvčí a poradce ministra průmyslu...

Jan Konrád

Unicorn

Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován...

Pavel Šolc

ČEPS

Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Byl členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň...

Branislav Sušila

Východoslovenská energetika

Vyštudoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako konzultant pre Accenture a PWC Slovensko a PWC ČR na rôznych medzinárodných projektoch v oblasti energetiky, telekomunikácií a bankovníctva. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje...

Stanislav Chvála

Nano Energies

Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice....

Tomáš Komada

TESLA Blue Planet

Tomáš Komada vyštudoval právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2011 je CEO ve spoločnosti PROENERGO, ktorá zabezpečuje komplexné dodávky technológií pre DSO / TSO. Od 2020 pracuje ako Chief Business Development Officer v spoločnosti TESLA Blue Planet, ktorá je exkluzívnym...

Libor Kolář

EG.D

Libor Kolář je vedoucím útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D. V energetice pracuje již mnoho let. Libor vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně obor: Prvky distribučních sítí a Smart Grids. V minulých letech pracoval Libor ve...

BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

Jiří Strnad

Jiří strnad je zodpovědný za veškeré aktivity Energetického investičního fondu v ČR. Mezi jeho hlavní činnosti patří vyhledávání nových obchodních příležitostí a následně jejich realizace a řízení obchodních aktivit EIF v ČR. Současně je obchodním ředitelem EIFlexi, patřící do skupiny...

Michal Cabala

OKTE

Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru...

Luděk Horn

ČEZ

Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval...

Martin Kumpan

SE

Martin Kumpan pôsobí v energetike od roku 2005. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pôsobil 8 rokov na rôznych pozíciách zameraných na obchod s elektrinou a komoditami. Od roku 2014 je zodpovedný za aktivity spojené s dodávkou komodít koncovým odberateľom a...

Vladimír Satek

indra|minsait

Je výkonný expert v oblasti Energetických Trhů a jejich zaměření na obchodní, logické a IT Integrace na lokální trhy daných zemí v EU a i mimo EU. Vystudoval Strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě, obor Aplikovaná Informatika na katedře Automatizační a Řídící Technicky. Svůj...

Mário Turčík

SEPS

Mr. Mario Turcik joined Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) the Transmission System Operator of Slovakia in 2012 after several years of engagement in a field of research and development. Mr. Turcik currently holds the position of Head of Energy...

Michal Puchel

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí...