Přednášející 2021

1. den

Zahájení a úvod

  Zuzana Šolcová

  AEM

  Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě pravidel zúčtování odchylek. Navrhla koncept vnitrodenních přeshraničních obchodů a koncept vyrovnávacího trhu s regulační energií. Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů. Ve své pozici zajišťuje koncepční směřování této neziskové organizace a řídí její každodenní chod.

    Peter Dovhun

    SEPS

    Ing. Peter Dovhun je absolvent Fakulty zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach v oblasti informačných technológií, telekomunikácií, poisťovníctva či PR, napríklad v Motorole založil slovenské zastúpenie korporácie, v Microsofte bol súčasťou vedenia slovenského zastúpenia a je jedným zo zakladateľov pobočky tejto korporácie na Slovensku, viedol Gratex International poskytujúci softvérové riešenia pre poisťovne, orgány verejnej správy a malé a stredné podniky. Po presťahovaní do austrálskeho Sydney riadil lokálny tím Gratex International Aust Pty Ltd. a rozvíjal vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi poistného trhu v Austrálii a na Novom Zélande. Zo spoločnosti sa pod jeho vedením stal líder na trhu. Po návrate na Slovensko bol členom zboru poradcov a výkonným riaditeľom spoločnosti Tachyum, kde bol zodpovedný za založenie slovenského softvérového centra pre výskum a vývoj inovatívnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti čipov a reprezentoval spoločnosť na Slovensku a v EÚ. V roku 2020 ako poradca ministra financií poskytoval poradenstvo v oblasti informačných technológií nasadených a využívaných v rámci Ministerstva financií SR, v jeho podriadených organizáciách, vo Finančnej správe, ako aj v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou ministerstva. V Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave pôsobil najprv ako člen poradného orgánu generálneho riaditeľa spoločnosti, so zameraním na informačné technológie. 13. februára 2021 bol zvolený do funkcie predsedu predstavenstva SEPS a 16. februára bol  menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti.

      Martin Durčák

      Předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

       BLOK 1: POVEDOU NOVÉ PROGRAMY PODPORY KE ZMĚNĚ ENERGETICKÉHO MIXU?

        Karol Galek

        MH SR

        Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Keď s manželkou založil v r. 2009 firmu a chcel sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy, zistil, že to má byť iba biznis pre vyvolených. Preto spolu s ďalšími dvoma firmami založili Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu /SAPI/. Už vtedy chcel mať možnosť podieľať sa na tvorbe legislatívy tak, aby sa tento sektor obnoviteľných zdrojov energie mohol rozvíjať rovnako ako inde vo svete a nie podľa nálady úradníkov. Preto sa stal jedným zo zakladateľov strany SaS a jej tímlídrom pre energetiku. Hoci zbieral skúsenosti aj v súkromnej sfére ako business analytik, konateľ firmy, či hlavný radca MZSR, politika napokon vyhrala. Stal sa poslancom NR SR. Bol iniciátorom dvoch podaní na Ústavný súd v kauzách súvisiacich s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Bojuje za dobrú legislatívu v oblasti energetiky, proti vysokým cenám energií a je členom Výboru pre hospodárske záležitosti.

          Jaroslav Kubinec

          SEPS

          Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Mezi léty 2021 a 2024 působil ve společnosti EIF, a. s., kde byl zodpovědný za projekt BESS na Slovensku. Nyní opět působí v SEPS, a.s. ve funkci výkonného ředitele sekce obchodu.

            Andrej Juris

            ÚRSO

            Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si priniesol dlhoročné pracovné skúsenosti z európskeho energetického priestoru a súkromnej i verejnej sféry – okrem iného pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, viceprezident konzultačnej spoločnosti NERA v USA, či ako konzultant Svetovej banky, kde sa venoval analýzam a tvorbe politík v oblasti regulácie a liberalizácie sieťových odvetví. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, Princeton University v USA, a Jacobs University v Nemecku.  Za správnu cestu považuje systémový a transparentný výkon regulácie, podporu konkurencie na rozvíjajúcich sa energetických trhoch, a integráciu inovatívnych riešení do systému regulácie ako základnú nevyhnutnosť pre rozvoj sieťových odvetví v SR.

              Martin Hájek

              Teplárenské sdružení ČR

              Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

                René Neděla

                MPO

                Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

                  Vlastimil Tomašovič

                  SE

                  Ing. Vlastimil Tomašovič ukončil štúdium v roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na výrobu a rozvod elektriny. Do roku 1998 pôsobil v EGU Bratislava na útvare elektroenergetiky. Medzi prvé projekty, na ktorým spolupracoval bolo spracovanie Energetickej koncepcie Slovenska pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.Od roku 1998 pôsobí v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., kde prešiel viacerými pozíciami. V súčasnosti je vedúci útvaru regulácie. Od roku 2006 rieši otázky regulácie a regulovaných činností.

                   BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA!

                    Mirek Topolánek

                    Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil také jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

                      Blahoslav Němeček

                      EY

                      Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

                        Sylvia Beňová

                        ÚRSO

                        V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve a elektroenergetike v súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečenia unbundlingu regulovaných činností a privatizáciou energetických spoločností. Skúsenosti s energetikou na strane regulovaného subjektu získala počas 10 ročného pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Vo verejnom sektore za ostatné obdobie do roku 2020 zastávala pozíciu generálnej tajomníčky služobného úradu MS SR. Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave.

                          Ján Fris

                          Mondi SCP

                          Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Od roku 2014 pôsobí v rovnakej spoločnosti ako Energy development manager.

                            Stanislav Trávníček

                            Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

                              Jan Kořán

                              KF Legal

                              Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán advokátem a společníkem v Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o. Při výkonu advokacie se dlouhodobě specializuje na oblast energetického práva a oblast práva životního prostředí a poskytuje právní služby klientům z této oblasti, věnuje se rovněž přednáškové činnosti. V rámci své praxe se zabývá nejrůznějšími otázkami souvisejícími s energetikou, zejména elektroenergetikou a teplárenstvím a podporou obnovitelných zdrojů energie. Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. V oblasti životního prostředí se zabývá mj. problematikou odpadů, územním a stavebním řízením, posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA), nakládáním s radioaktivními odpady, nakládáním s vodami atd., podílí se i na legislativních pracích.

                                Rastislav Hanulák

                                Capitol Legal Group

                                Rastislav Hanulák (1980) je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Capitol Legal so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž v energetike, reguláciu a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

                                 

                                 2. den

                                 Zahájení a úvod

                                 BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR

                                  Alexandr Černý

                                  Energetický regulační úřad

                                  Alexandr Černý pracuje od června 2021 v Energetickém regulačním úřadě jako ředitel odboru, který se zaměřuje zejména na organizaci trhu v elektroenergetice a plynárenství. Před příchodem na ERÚ působil mnoho let jako ředitel pro oblast predikcí a nákupu komodit ve společnosti ČEZ Prodej a.s., kde byl mimo jiné zodpovědný za nastavení strategie a cenotvorby komoditních produktů, portfolio management a řízení nákupu komodit, včetně nastavení predikčních modelů a systémů. Alexandr zastupoval ČEZ Prodej v řadě pracovních skupin zabývajících se modelem trhu a regulací, mimo jiné byl členem “Customers & Retail Services Committee” Eurelectric. V letech 2020 a 2021 zastupoval obchodníky a dodavatele elektřiny v projektu Národního akčního plánu Chytré sítě zaměřeného na flexibilitu a agregaci. Dříve pracoval Alexandr jako senior konzultant a manažer ve společnostech Deloitte a KPMG. Alexandr vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na CERGE-EI v Praze absolvoval doktorské studium v oboru ekonomie.

                                    Kamil Čermák

                                    ČEZ ESCO

                                    Vystudoval VŠE v Praze, následně pokračoval ve studiu na Erasmus University Rotterdam – Master of Business Communication (Mgr.). Při studiu načerpal pracovní zkušenosti jako reportér a moderátor hlavní zpravodajské relace České televize. Následně působil jako mluvčí a poradce ministra průmyslu a obchodu ČR a v roce 1996 se stal ředitelem PA konsorcia TelSource (ATT, KPN, SwissCom) v ČR. Od roku 1998 do roku 2004 byl výkonným ředitelem divize Corporate accounts ve společnosti SPT Telecom / Český Telecom. Poté zastával pozici výkonného ředitele pro obchod a marketing v Českých aeroliniích. V roce 2005 nastoupil do Skupiny ČEZ jako první generální ředitel společnosti ČEZ Polska, kde se aktivně podílel na vstupu Skupiny ČEZ na polský trh a akvizici elektráren Skawina a Elcho. Mezi roky 2008 a 2012 působil jako generální ředitel společnosti ČEZnet a po fúzi s ČEZData jako generální ředitel ČEZ ICT Services. Mezi roky 2012 a 2016 působil jako předseda představenstva a pověřený generální ředitel vydavatelského domu Economia a společností Forum Karlín, Luxury Brand Management a Asental NV. 1. května 2016 byl jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČEZ ESCO, a.s.

                                      Jan Konrád

                                      Unicorn

                                      Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován členem  představenstva s odpovědností za mezinárodní expanzi společnosti Unicorn Systems. Od letošního roku zastává pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 Jan Konrád systematicky rozvíjí aktivity společnosti v energetickém průmyslu a rozhodujícím způsobem se podílí na určování a naplňování strategie firmy v této oblasti.

                                        Pavel Šolc

                                        ČEPS

                                        Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Byl členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň vedl úsek Řízení distribučních aktiv. Nyní je členem představenstva ČEPS, a. s.

                                          Branislav Sušila

                                          Východoslovenská energetika

                                          Vyštudoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako konzultant pre Accenture a PWC Slovensko a PWC ČR na rôznych medzinárodných projektoch v oblasti energetiky, telekomunikácií a bankovníctva. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje na pozícii vedúci úseku Regulačný manažment od roku 2011. Zodpovedá za oblasť regulácie energetiky.

                                            Stanislav Chvála

                                            Nano Energies

                                            Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit nové produkty pro zákazníky, rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o faktické informování o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí a pomáhá start-upům v energetice testovat nápady a obchodní strategie v nově vzniklých Nano Labs. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví.

                                              Tomáš Komada

                                              TESLA Blue Planet

                                              Tomáš Komada vyštudoval právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2011 je CEO ve spoločnosti PROENERGO, ktorá zabezpečuje komplexné dodávky technológií pre DSO / TSO. Od 2020 pracuje ako Chief Business Development Officer v spoločnosti TESLA Blue Planet, ktorá je exkluzívnym partnerom CENTRICA Business Solutions.

                                                Libor Kolář

                                                EG.D

                                                Libor Kolář je vedoucím útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D. V energetice pracuje již mnoho let. Libor vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně obor: Prvky distribučních sítí a Smart Grids. V minulých letech pracoval Libor ve skupině E.ON, zejména v oblasti Inovace a realizace projektů. Začínal jako trainee v rámci skupiny E.ON Czech a navštěvoval technické a obchodní oddělení ve skupině. Poté navázal prací projektového manažera se zaměřením na projekty Automatizace sítí – studie proveditelnosti a koncepce implementace. V dalších letech se jeho zaměření rozrostlo ještě o Smart Asset Management, příprava na rollout Smart Metering apod. Od roku byl 2018 vedoucím Strategických projektů a od ledna roku 2020 vedl oddělení Management sítí a strategické projekty, tento útvar se nově na začátku letošního roku změnil a nese název Rozvoj a koncepce sítě.  Stará se o koncepční rozvoj distribučních sítí, zapojuje se do mezinárodních projektů a podílí se na implementaci strategie společnosti.

                                                 BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

                                                  Jiří Strnad

                                                  Jiří strnad je zodpovědný za veškeré aktivity Energetického investičního fondu v ČR. Mezi jeho hlavní činnosti patří vyhledávání nových obchodních příležitostí a následně jejich realizace a řízení obchodních aktivit EIF v ČR. Současně je obchodním ředitelem EIFlexi, patřící do skupiny EIF a spolujednatelem SUAS BESS, kde je odpovědný za provoz bateriového úložiště v Sokolově. Dříve pracoval v SEPS a ČEPS.

                                                    Michal Puchel

                                                    Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

                                                      Michal Cabala

                                                      OKTE

                                                      Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru regulace elektřiny v Úřadu pro regulaci sítí. Od roku 2012 bol předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a. s., od roku 2021 je členem představenstva.

                                                      Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě a své postgraduální studium ukončil v roce 2010.

                                                        Luděk Horn

                                                        ČEZ

                                                        Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

                                                          Martin Kumpan

                                                          SE

                                                          Martin Kumpan pôsobí v energetike od roku 2005. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pôsobil 8 rokov na rôznych pozíciách zameraných na obchod s elektrinou a komoditami. Od roku 2014 je zodpovedný za aktivity spojené s dodávkou komodít koncovým odberateľom a predaj energetických služieb v rámci spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. na Slovensku a v Čechách.

                                                            Vladimír Satek

                                                            indra|minsait

                                                            Je výkonný expert v oblasti Energetických Trhů a jejich zaměření na obchodní, logické a IT Integrace na lokální trhy daných zemí v EU a i mimo EU. Vystudoval Strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě, obor Aplikovaná Informatika na katedře Automatizační a Řídící Technicky. Svůj profesní život zaměřil do sektoru elektronických obchodovacích systémů a souvisejících služeb. V roce 2000 nastoupil do společnosti Deutsche Börse na technicko-analytickou pozici, kde měl na starosti implementaci obchodních systémů. Od roku 2002 působí ve společnosti Indra na řídicích pozicích pro oblast Energetických Trhů, a dále i v kontrolních orgánech sesterských společností v rámci regionu střední a východní Evropy. Ve své profesní kariéře se podílí na realizaci integračních celoevropských projektů pro krátkodobé obchodování s přesahem od obchodních oblastní včetně integrace, podpory a expertní znalosti navazujících činností například procesů, analytiky, KPIs a dalších. Je také členem výkonného managementu a řízení společnosti Indra/Minsait Česká Republika a poskytuje Konzultační činnost v rámci dceřiných společností Indra a Minsait v regionu střední a východní Evropy a i v rámci celoevropské integrace.

                                                              Mário Turčík

                                                              SEPS

                                                              Mr. Mario Turcik joined Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) the Transmission System Operator of Slovakia in 2012 after several years of engagement in a field of research and development. Mr. Turcik currently holds the position of Head of Energy Market Development Department. His main focus are regional and European projects aimed at integrating the electricity markets across different time frames such as 4M Market Coupling project which successfully integrated Day ahead markets between Czech republic, Slovakia, Hungary and Romania, the flow based market coupling of CORE region and various balancing projects which shall in upcoming years help the European TSOs balance interconnected power systems.