Články

BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4

Moderuje Mirek Topolánek, Eustream 24. 12. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Nařízení definuje čtyři hlavní cíle EU v této oblasti pro rok 2030 a první z nich je závazný cíl snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 40 % v porovnání s rokem 1990. Členské státy měly povinnost do konce roku 2019 vypracovat integrované vnitrostátní plány …

BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE

Moderuje Jaroslav Kubenic, SEPS Státem organizovaný nebo prostřednictvím státem určeného subjektu realizovaný výkup elektřiny je jedním z přípustných mechanismů podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se však o mechanismus, který je ve vztahu k nově budovaným zdrojům režimem spíše doplňkovým a určeným pro menší instalace s obtížnějším přístupem na trh s elektřinou. Podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí …

BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR

Moderuje Pavel Šolc, ČEPS Aktuálně v roce 2020 bude probíhá transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. 6. 2019, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. V centru pozornosti směrnice je postavení konečných zákazníků s cílem umožnit jejich aktivní participaci na trzích s elektřinou či flexibilitou pro naplnění cíle dalšího zvýšení efektivity trhů. Do popředí vystupuje vize „nové energetiky“, kde …

BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

Moderuje: Jiří Strnad, SEPS Vytvoření jednotného evropského vnitřního trhu se silovou elektřinou (IEM, Internal Electricity Market) je již od počátku hlavním pilířem energetické unie. Základními evropskými integračními projekty jsou SDAC (Single Day Ahead Coupling) pro denní trhy a SIDC (Single Intraday Coupling) pro vnitrodenní obchodování. Integrační projekty se však potýkají s celou řadou problémů a posuny termínů. Podstatným …