Závěry

2021 BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

K tématu Evropského jednotného trhu s elektřinou se vyjádřili ti nejpovolanější – zástupci burz, operátoři trhu, provozovatelé přenosových soustav a největší hráči na trhu s elektřinou. V komplexní prezentaci byly načrtnuty kontury integrovaných trhů v Evropě, současný stav, budoucí plány a výzvy spojené s integrací. Diskutovalo se o jedné z klíčových událostí v oblasti propojování krátkodobých trhů – spuštění propojení couplingů MRC a 4MMC. Avšak nesmíme zapomínat na …

2021 BLOK 3: MODERNÍ ENERGETIKA

Třetí blok byl věnován stěžejnímu tématu probíhající transformace celého elektroenergetického sektoru směrem k tzv. nové energetice, která je specifikována trendy tří „D“: 1. dekarbonizace, 2. decentralizace a 3. digitalizace. Hlavním motivem transformace je snaha o omezení klimatických změn, kdy dochází k postupné přeměně společnosti na environmentálně zodpovědnou a digitální společnost, což se pak promítá do strategických a politických rozhodnutí na úrovni EU i národních států. Podstatným hybatelem změn …

2021 BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA

Již samotné téma bloku napovídá, že se jednalo o politicky laděnou diskusi. Nechyběla kritika „zeleného směřování“ energetiky, přílišné regulace v oblasti teplárenství, umělého vytvoření trhu s povolenkami a neexistence trhu s energiemi. Avšak jedním z hlavních bodů diskuse byla připravovaná novela zákona o energetice na Slovensku a kontury nového energetického zákona v České republice. Právě probíhající transpozice evropské legislativy do slovenského práva otvírá diskuse …

2021 BLOK 1: JAK SI NAMIXUJEME ENERGETICKÝ MIX?

Není překvapivé, že prvním blokem rezonovalo téma týkající se aktuální situace na trhu s elektřinou. V uplynulých týdnech ukončily svoji činnost společnosti Slovakia Energy a Bohemia Energy, důsledkem čehož nastává přesun největšího počtu odběrných míst v historii liberalizovaného trhu na Slovensku k dodavateli poslední instance (DPI). Zástupci MHSR a ÚRSO popsali aktuální stav a diskuse směřovala k potenciálním řešením eliminujícím finanční dopady na klienty společnosti …