2021 BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA

2021 BLOK 2: …A ZASE TA LEGISLATIVA

Již samotné téma bloku napovídá, že se jednalo o politicky laděnou diskusi. Nechyběla kritika „zeleného směřování“ energetiky, přílišné regulace v oblasti teplárenství, umělého vytvoření trhu s povolenkami a neexistence trhu s energiemi. Avšak jedním z hlavních bodů diskuse byla připravovaná novela zákona o energetice na Slovensku a kontury nového energetického zákona v České republice. Právě probíhající transpozice evropské legislativy do slovenského práva otvírá diskuse o způsobu, jakým Slovenská republika umožní deregulaci cen dodávek elektřiny a plynu a též nastavení síťových poplatků, především G-komponentu. Legislativní diskuse v ČR řeší otázku „DataHubu“ a zákonnou úpravu tohoto nového subjektu, postavení zprostředkovatele jako nového účastníka trhu a úpravu zprostředkovatelské činnosti a též potřeby zákonné úpravy postupu ERÚ při regulaci cen a vydávání cenových rozhodnutí.

Právě otázku, zda regulovat, či deregulovat, je možné vnímat i v kontextu přicházejícího nového regulačního období a regulační politiky ÚRSO, která by měla být zveřejněna v diskusi koncem listopadu 2021. Možno předpokládat, že novela zákona o energetice, která je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení, má potenciál přinést určitou míru deregulace, avšak v diskusi bylo podotknuto, že takovou deregulaci bude ÚRSO zavádět postupně.

Panelisté postupně vyjadřovali svoje názory k regulaci všeobecně, k cenové regulaci v teplárenství a k tvorbě legislativy. Na závěr předpovídali směřování energetiky, jež vidí v digitalizaci, potřebě vytvoření DataHubu, přípravě regulace nových institutů, jako je agregace, flexibilita, používání baterií, nové bilanční skupiny apod.

I nadále však zůstává otázkou, zdali aktéři v sektoru energetiky dokážou najít společnou řeč v těchto komplexních tématech, a zda budeme svědky progresivní změny, anebo konzervativní, postupné transformace.