Přednášející 2020

1. den

Zahájení a úvod

  Zuzana Šolcová

  AEM

  Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě pravidel zúčtování odchylek. Navrhla koncept vnitrodenních přeshraničních obchodů a koncept vyrovnávacího trhu s regulační energií. Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů. Ve své pozici zajišťuje koncepční směřování této neziskové organizace a řídí její každodenní chod.

    Martin Durčák

    Předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

     BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4

      Mirek Topolánek

      Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil také jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

        Ján Petrovič

        MH SK

        Po absolvovaní štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach pracoval do roku 1995 v spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš. Od tohto roku pracoval na MH SR v rôznych funkciách – v roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od septembra 2007 zastáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky. Bol členom predstavenstva spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves a členom dozornej rady Východoslovenských energetických závodov, š.p., Košice, spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava a Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen.

          Zuzana Krejčiříková

          ČEZ

          Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje se na evropské právo s důrazem na energetiku, životní prostředí a soutěžní právo. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy a současně dvouleté cykly evropského a obchodního práva na Universitách v Paříži, Toulouse a Cambridge.

            Karol Galek

            MH SR

            Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Keď s manželkou založil v r. 2009 firmu a chcel sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy, zistil, že to má byť iba biznis pre vyvolených. Preto spolu s ďalšími dvoma firmami založili Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu /SAPI/. Už vtedy chcel mať možnosť podieľať sa na tvorbe legislatívy tak, aby sa tento sektor obnoviteľných zdrojov energie mohol rozvíjať rovnako ako inde vo svete a nie podľa nálady úradníkov. Preto sa stal jedným zo zakladateľov strany SaS a jej tímlídrom pre energetiku. Hoci zbieral skúsenosti aj v súkromnej sfére ako business analytik, konateľ firmy, či hlavný radca MZSR, politika napokon vyhrala. Stal sa poslancom NR SR. Bol iniciátorom dvoch podaní na Ústavný súd v kauzách súvisiacich s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Bojuje za dobrú legislatívu v oblasti energetiky, proti vysokým cenám energií a je členom Výboru pre hospodárske záležitosti.

              René Neděla

              MPO

              Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

                Vlastimil Tomašovič

                SE

                Ing. Vlastimil Tomašovič ukončil štúdium v roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na výrobu a rozvod elektriny. Do roku 1998 pôsobil v EGU Bratislava na útvare elektroenergetiky. Medzi prvé projekty, na ktorým spolupracoval bolo spracovanie Energetickej koncepcie Slovenska pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.Od roku 1998 pôsobí v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., kde prešiel viacerými pozíciami. V súčasnosti je vedúci útvaru regulácie. Od roku 2006 rieši otázky regulácie a regulovaných činností.

                  Pál Kovács

                  ME HU

                  State Secretary responsible for maintaining the capacity of the Paks Nuclear Power Plant (“Paks-2 Project”). Between 2009 – 2014 he used to work at the Ministry of Transport, Communications and Energy, and Ministry of National Development. Between 2013 – 2014 he was a Member of the Governing Council and Vice-Chair of the International Atomic Energy Agency. From 2012 he is the Alternate Member of the Administrative Board (Council of the European Union), ACER.

                   BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE V SR

                    Blahoslav Němeček

                    EY

                    Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

                      Michal Pokorný

                      EIF

                      Michal Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2021 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) SEPS, a.s. V súčasnosti je strategickým riaditeľom Energetického investičného fondu.

                        Michal Cabala

                        OKTE

                        Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru regulace elektřiny v Úřadu pro regulaci sítí. Od roku 2012 bol předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a. s., od roku 2021 je členem představenstva.

                        Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě a své postgraduální studium ukončil v roce 2010.

                          Jaroslav Kubinec

                          SEPS

                          Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Mezi léty 2021 a 2024 působil ve společnosti EIF, a. s., kde byl zodpovědný za projekt BESS na Slovensku. Nyní opět působí v SEPS, a.s. ve funkci výkonného ředitele sekce obchodu.

                            Milan Garbiar

                            Deloitte
                            Vedie v spoločnosti Deloitte Advisory oddelenie poradenských a manažovaných služieb pre odvetvie energetiky. Zameriava sa najmä na nasadzovanie pokročilých predikčných systémov na báze strojového učenia a umelej inteligencie pre rôzne aplikácie vyplývajúce z masívneho nasadzovania obnoviteľných zdrojov a liberalizácie trhu. V minulosti zastával rôzne riadiace pozície vo firmách na Slovensku aj v zahraničí a je spoluzakladateľom úspešného ML startupu.

                              Branislav Sušila

                              Východoslovenská energetika

                              Vyštudoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako konzultant pre Accenture a PWC Slovensko a PWC ČR na rôznych medzinárodných projektoch v oblasti energetiky, telekomunikácií a bankovníctva. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje na pozícii vedúci úseku Regulačný manažment od roku 2011. Zodpovedá za oblasť regulácie energetiky.

                               2. den

                               Zahájení a úvod

                               BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR

                                Kamil Čermák

                                ČEZ ESCO

                                Vystudoval VŠE v Praze, následně pokračoval ve studiu na Erasmus University Rotterdam – Master of Business Communication (Mgr.). Při studiu načerpal pracovní zkušenosti jako reportér a moderátor hlavní zpravodajské relace České televize. Následně působil jako mluvčí a poradce ministra průmyslu a obchodu ČR a v roce 1996 se stal ředitelem PA konsorcia TelSource (ATT, KPN, SwissCom) v ČR. Od roku 1998 do roku 2004 byl výkonným ředitelem divize Corporate accounts ve společnosti SPT Telecom / Český Telecom. Poté zastával pozici výkonného ředitele pro obchod a marketing v Českých aeroliniích. V roce 2005 nastoupil do Skupiny ČEZ jako první generální ředitel společnosti ČEZ Polska, kde se aktivně podílel na vstupu Skupiny ČEZ na polský trh a akvizici elektráren Skawina a Elcho. Mezi roky 2008 a 2012 působil jako generální ředitel společnosti ČEZnet a po fúzi s ČEZData jako generální ředitel ČEZ ICT Services. Mezi roky 2012 a 2016 působil jako předseda představenstva a pověřený generální ředitel vydavatelského domu Economia a společností Forum Karlín, Luxury Brand Management a Asental NV. 1. května 2016 byl jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČEZ ESCO, a.s.

                                  Karel Vinkler

                                  ČEPS

                                  Ředitel sekce Strategie společnosti ČEPS, a. s. Vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration na BIBS Brno a Nottingham Trent University. V energetice působí od roku 1986. V ČEPS pracuje od roku 2011, specializuje se na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení.

                                    Pavel Šolc

                                    ČEPS

                                    Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Byl členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň vedl úsek Řízení distribučních aktiv. Nyní je členem představenstva ČEPS, a. s.

                                      Zdeněk Špaček

                                      EGÚ Brno

                                      Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Celý svůj profesní život strávil v EGÚ Brno, kde od roku 1979 působil jako výzkumný vývojový pracovník a v letech 1989 – 1992 zastával post ředitele státního podniku. Od roku 1992 doposud je předsedou představenstva a statutárním ředitelem společnosti a v současnosti je jejím jediným akcionářem. V minulých letech byl předsedou Národního komitétu CIGRE České a Slovenské republiky, členem dozorčí
                                      rady ČSZE a stálým hostem vědecké rady při Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Od roku 2018 je členem předsednictva Asociace energetických manažerů.

                                        Stanislav Chvála

                                        Nano Energies

                                        Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit nové produkty pro zákazníky, rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o faktické informování o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí a pomáhá start-upům v energetice testovat nápady a obchodní strategie v nově vzniklých Nano Labs. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví.

                                          Martin Panáč

                                          Siemens

                                          Je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika. Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti ABB PBS, divize elektráren, pracoval na projektech ECKG Kladno, Ledvice. Od roku 2003 působil ve společnosti Siemens jako aplikační inženýr se specializací na generátory, ochrany, AVR. V servisní divizi parních turbín pracoval jako vedoucí projekčního oddělení a od roku 2011 působil jako projektový manažer na projektu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II. Od roku 2016 se zabývá budováním nového kompetenčního centra v rámci střední a východní Evropy zajištující realizace – systémů SIESTORAGE.

                                            Martina Krčová

                                            ERÚ

                                            Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice. Od roku 2001 do roku 2017 postupně zastávala na Energetickém regulačním úřadě manažerské pozice od vedoucí oddělení analýz, ředitelky odboru strategie až po místopředsedkyni pro regulaci, posléze pro evropské záležitosti a strategie. Byla zodpovědná především za ekonomickou regulaci v energetice a přípravu regulačních výkazů a právních předpisů v sekundární legislativě a přípravu společných postupů k implementaci nové evropské energetické legislativy. V roce 2019 pracovala na Úřadě městské části Praha 7 na manažerské pozici v oblasti energetiky. Od srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ.

                                             BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

                                              Jiří Strnad

                                              EIF

                                              Jirka ihned po VŠE zamířil do ČEPS, kde se chopil příležitosti poznat ji skrz na skrz. V ČEPS měl na starosti hlavně mezinárodní obchod a související tržní služby. Pod jeho vedením se třeba propojil český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou formou market coupling.  Po 15 letech společné cesty Jirka překročil hranice a 4 roky prosazoval zájmy SEPS na Slovensku. A to především při rozvoji a integraci trhů, rozvoji dispečerského řízení nebo třeba implementaci evropských právních předpisů. Po dvaceti letech ve státních společnostech rozšířil svůj repertoár o soukromou sféru a moderní energetiku. Svoje know how teď úspěšně uplatňuje v EIF, především v EIFLEXI, kde má na starosti projekty agregace flexibility. Ve svém volném čase vede platformu ČSEF.

                                                Aleš Tomec

                                                Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport, v roce 1983 pracoval na dispečinku státního podniku České energetické závody. Od roku 1991 působil na společném Česko-slovenském energetickém dispečinku, od května 1994 zastával funkci ředitele Ústředního dispečinku. Od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998 byl členem představenstva ČEZ, a.s., a současně výkonným ředitelem Divize přenosové soustavy a zástupcem generálního ředitele. Do roku 2001, byl generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEPS, a.s. V letech 2001 až 2006 působil, mimo jiné, také v orgánech akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou. V letech 2002–2006 byl ředitelem Elektráren vodních děl společnosti ČEZ. Do května roku 2015 působil ve společnosti Siemens jako Country Sector Lead of Division´s Fossil Power Generation, Renewables, Fossil Service and Transmission. Od 2. června 2015 do 29. 6. 2021 byl předsedou představenstva akciové společnosti OTE, a.s.

                                                  Martin Kašák

                                                  ČEPS

                                                  Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh ČEPS, a.s. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a během své dosavadní praxe se účastnil zejména různých zahraničních projektů ve skupině ČEZ. Před nástupem do ČEPS působil čtyři roky jako ředitel sekce Správa společnosti ČEPS Invest.

                                                    Luděk Horn

                                                    ČEZ

                                                    Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

                                                      Jan Konrád

                                                      Unicorn

                                                      Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován členem  představenstva s odpovědností za mezinárodní expanzi společnosti Unicorn Systems. Od letošního roku zastává pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 Jan Konrád systematicky rozvíjí aktivity společnosti v energetickém průmyslu a rozhodujícím způsobem se podílí na určování a naplňování strategie firmy v této oblasti.

                                                        Martin Kumpan

                                                        SE

                                                        Martin Kumpan pôsobí v energetike od roku 2005. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pôsobil 8 rokov na rôznych pozíciách zameraných na obchod s elektrinou a komoditami. Od roku 2014 je zodpovedný za aktivity spojené s dodávkou komodít koncovým odberateľom a predaj energetických služieb v rámci spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. na Slovensku a v Čechách.

                                                          Vladimír Satek

                                                          indra|minsait

                                                          Je výkonný expert v oblasti Energetických Trhů a jejich zaměření na obchodní, logické a IT Integrace na lokální trhy daných zemí v EU a i mimo EU. Vystudoval Strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě, obor Aplikovaná Informatika na katedře Automatizační a Řídící Technicky. Svůj profesní život zaměřil do sektoru elektronických obchodovacích systémů a souvisejících služeb. V roce 2000 nastoupil do společnosti Deutsche Börse na technicko-analytickou pozici, kde měl na starosti implementaci obchodních systémů. Od roku 2002 působí ve společnosti Indra na řídicích pozicích pro oblast Energetických Trhů, a dále i v kontrolních orgánech sesterských společností v rámci regionu střední a východní Evropy. Ve své profesní kariéře se podílí na realizaci integračních celoevropských projektů pro krátkodobé obchodování s přesahem od obchodních oblastní včetně integrace, podpory a expertní znalosti navazujících činností například procesů, analytiky, KPIs a dalších. Je také členem výkonného managementu a řízení společnosti Indra/Minsait Česká Republika a poskytuje Konzultační činnost v rámci dceřiných společností Indra a Minsait v regionu střední a východní Evropy a i v rámci celoevropské integrace.

                                                            Mário Turčík

                                                            SEPS

                                                            Mr. Mario Turcik joined Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) the Transmission System Operator of Slovakia in 2012 after several years of engagement in a field of research and development. Mr. Turcik currently holds the position of Head of Energy Market Development Department. His main focus are regional and European projects aimed at integrating the electricity markets across different time frames such as 4M Market Coupling project which successfully integrated Day ahead markets between Czech republic, Slovakia, Hungary and Romania, the flow based market coupling of CORE region and various balancing projects which shall in upcoming years help the European TSOs balance interconnected power systems.

                                                              Josef Fiřt

                                                              EuroEnergy

                                                              Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na metodiku investiční výstavby velkých investičních celků a projektové řízení. V roce 2004 byl vládou ČR jmenován předsedou ERÚ a v období 09/2004 až 07/2011 vedl Energetický regulační úřad ČR. V letech 2001–2004 zastával Josef Fiřt funkci vrchního ředitele sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě řízení útvarů zajišťujících problematiku energetiky (elektřina, plyn), teplárenství, hornictví a energetických koncepcí vedl projekt zřízení Operátora trhu s elektřinou (OTE). V tomto období vykonával zároveň i funkci předsedy představenstva OTE a předsedu dozorčí rady společnosti ČEPS a.s. V letech 1993–2001 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Energotrans a.s., která zajišťovala výrobu elektřiny a tepla. V období let 1984–1993 pracoval v Elektrárně Holešovice v útvaru investiční výstavby, kde v letech 1990–1992 vykonával funkci technického ředitele. Byl spoluzpracovatelem a předkladatelem privatizačního projektu Pražská teplárenská a.s. v roce 1992. Po její privatizaci zastával funkci investičního ředitele a místopředsedy představenstva. V letech 1973–1984 Josef Fiřt pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) v různých funkcích v oblasti investic a přípravě provozu energetických zařízení. V letech 1967–1973 byl zkušebním technikem v Závodech průmyslové automatizace v Čakovicích.