Přednášející 2020

1. den

Zahájení a úvod

Zuzana Šolcová

AEM

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě...

Martin Durčák

Předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele...

BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ROLE JÁDRA V REGIONU V4

Mirek Topolánek

Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil...

Ján Petrovič

MH SK

Po absolvovaní štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach pracoval do roku 1995 v spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš. Od tohto roku pracoval na MH SR v rôznych funkciách – v roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od septembra...

Karol Galek

MH SR

Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Keď s manželkou založil v r. 2009 firmu a chcel sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy, zistil, že to má byť iba biznis...

Zuzana Krejčiříková

ČEZ

Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje...

René Neděla

MPO

Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace...

Vlastimil Tomašovič

SE

Ing. Vlastimil Tomašovič ukončil štúdium v roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na výrobu a rozvod elektriny. Do roku 1998 pôsobil v EGU Bratislava na útvare elektroenergetiky. Medzi prvé projekty, na ktorým spolupracoval bolo spracovanie Energetickej...

Pál Kovács

ME HU

State Secretary responsible for maintaining the capacity of the Paks Nuclear Power Plant (“Paks-2 Project”). Between 2009 - 2014 he used to work at the Ministry of Transport, Communications and Energy, and Ministry of National Development. Between 2013 - 2014...

BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE V SR

Blahoslav Němeček

EY

Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační...

Michal Cabala

OKTE

Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru...

Milan Garbiar

Deloitte

Vedie v spoločnosti Deloitte Advisory oddelenie poradenských a manažovaných služieb pre odvetvie energetiky. Zameriava sa najmä na nasadzovanie pokročilých predikčných systémov na báze strojového učenia a umelej inteligencie pre rôzne aplikácie vyplývajúce z masívneho nasadzovania obnoviteľných zdrojov a liberalizácie trhu....

Branislav Sušila

Východoslovenská energetika

Vyštudoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako konzultant pre Accenture a PWC Slovensko a PWC ČR na rôznych medzinárodných projektoch v oblasti energetiky, telekomunikácií a bankovníctva. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje...

Michal Pokorný

SEPS

Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako...

Jaroslav Kubinec

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Nyní je ve společnosti EIF,...

2. den

Zahájení a úvod

BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR

Kamil Čermák

ČEZ ESCO

Vystudoval VŠE v Praze, následně pokračoval ve studiu na Erasmus University Rotterdam – Master of Business Communication (Mgr.). Při studiu načerpal pracovní zkušenosti jako reportér a moderátor hlavní zpravodajské relace České televize. Následně působil jako mluvčí a poradce ministra průmyslu...

Karel Vinkler

ČEPS

Ředitel sekce Strategie společnosti ČEPS, a. s. Vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration na BIBS Brno a Nottingham Trent University. V energetice působí od roku 1986. V ČEPS pracuje od roku...

Pavel Šolc

ČEPS

Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Byl členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň...

Zdeněk Špaček

EGÚ Brno

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Celý svůj profesní život strávil v EGÚ Brno, kde od roku 1979 působil jako výzkumný vývojový pracovník a v letech 1989 – 1992 zastával post ředitele státního podniku. Od roku 1992 doposud je předsedou...

Stanislav Chvála

Nano Energies

Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice....

Martin Panáč

Siemens

Je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika. Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti ABB PBS, divize elektráren, pracoval na projektech ECKG Kladno, Ledvice. Od roku 2003 působil...

Martina Krčová

ERÚ

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice. Od roku 2001 do roku 2017 postupně zastávala...

BLOK 4: EVROPSKÝ JEDNOTNÝ TRH S ELEKTŘINOU

Jiří Strnad

Jiří strnad je zodpovědný za veškeré aktivity Energetického investičního fondu v ČR. Mezi jeho hlavní činnosti patří vyhledávání nových obchodních příležitostí a následně jejich realizace a řízení obchodních aktivit EIF v ČR. Současně je obchodním ředitelem EIFlexi, patřící do skupiny...

Martin Kašák

ČEPS

Ředitel sekce Energetický obchod společnosti ČEPS, a. s. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a před nástupem do společnosti ČEPS se zabýval regulací, rozvojovými a restrukturalizačními projekty v energetických společnostech....

Luděk Horn

ČEZ

Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval...

Jan Konrád

Unicorn

Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován...

Martin Kumpan

SE

Martin Kumpan pôsobí v energetike od roku 2005. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pôsobil 8 rokov na rôznych pozíciách zameraných na obchod s elektrinou a komoditami. Od roku 2014 je zodpovedný za aktivity spojené s dodávkou komodít koncovým odberateľom a...

Aleš Tomec

OTE

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport. V roce 1983 vstoupil do energetiky, konkrétně na tehdejší energetický dispečink státního podniku České energetické závody, kde postupně prošel všemi významnými pracovišti. Od roku 1991...

Vladimír Satek

indra|minsait

Je výkonný expert v oblasti Energetických Trhů a jejich zaměření na obchodní, logické a IT Integrace na lokální trhy daných zemí v EU a i mimo EU. Vystudoval Strojní fakultu VŠB-TU v Ostravě, obor Aplikovaná Informatika na katedře Automatizační a Řídící Technicky. Svůj...

Mário Turčík

SEPS

Mr. Mario Turcik joined Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) the Transmission System Operator of Slovakia in 2012 after several years of engagement in a field of research and development. Mr. Turcik currently holds the position of Head of Energy...

Josef Fiřt

EuroEnergy

Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na metodiku investiční výstavby velkých investičních celků a projektové řízení. V roce 2004 byl vládou ČR jmenován předsedou...