Přednášející 2022

1. den

Zahájení a úvod

  Jan Fousek

  AKU-BAT

  Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.

    Kamila Ulčová

    Kamila Ulčová je moderátorka, koučka a mentorka komunikace. Vystudovala sociální a masovou komunikaci, herectví a moderování. Téměř 20 let se věnovala televiznímu, rozhlasovému i veřejnému moderování a práci v médiích jako je NOVA, Česká televize, PRIMA nebo ČRo. V posledních letech své zkušenosti s mezilidskou komunikací propojuje s vyučováním komunikačních dovedností. Kamila prošla tréninkem ICF profesionálních koučů na prestižních školách svého druhu. Kamila je také autorkou několika bestsellerů pro děti, které napsala a ilustrovala.

      Marian Jurečka

      Marian Jurečka je český politik, od 17. prosince 2021 místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí ve Fialově vládě, bývalý ministr zemědělství ČR v Sobotkově vládě a pověřený ministr zemědělství ve Fialově vládě od prosince 2021 do ledna 2022.

       BLOK 1: DPI a jak to dopadlo?

        Blahoslav Němeček

        EY

        Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

          Michal Puchel

          Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

            Stanislav Trávníček

            Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

              Miloš Bikár

              Miloš Bikár pôsobí na pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva OKTE, a.s. od 7.7.2021. Pred nástupom do OKTE pôsobil v pilotnom projekte inovačnej diplomacie ako diplomat pre inovácie v Izraelskom Tel Avive. V minulosti zastával viacero manažérskych funkcií najmä v bankovom sektore, ako napríklad zástupca riaditeľa odboru veľkých firemných klientov HVB Bank Slovakia, riaditeľ odboru SME vo VUB banke, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v dcérskej spoločnosti VUB Leasing alebo ako finančný riaditeľ v Matador Holdingu. Mimo toho dlhodobo pôsobí formou vedľajšieho pracovného pomeru aj na Katedre podnikových financií Ekonomickej univerzity v Bratislave v predmetoch Finančné investície a Medzinárodný finančný manažment.

               

                Andrej Juris

                ÚRSO

                Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si priniesol dlhoročné pracovné skúsenosti z európskeho energetického priestoru a súkromnej i verejnej sféry – okrem iného pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, viceprezident konzultačnej spoločnosti NERA v USA, či ako konzultant Svetovej banky, kde sa venoval analýzam a tvorbe politík v oblasti regulácie a liberalizácie sieťových odvetví. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, Princeton University v USA, a Jacobs University v Nemecku.  Za správnu cestu považuje systémový a transparentný výkon regulácie, podporu konkurencie na rozvíjajúcich sa energetických trhoch, a integráciu inovatívnych riešení do systému regulácie ako základnú nevyhnutnosť pre rozvoj sieťových odvetví v SR.

                  René Neděla

                  MPO

                  Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

                   BLOK 2: Jak si namixujeme energetický mix bez plynu?

                    Jiří Strnad

                    EIF

                    Jirka ihned po VŠE zamířil do ČEPS, kde se chopil příležitosti poznat ji skrz na skrz. V ČEPS měl na starosti hlavně mezinárodní obchod a související tržní služby. Pod jeho vedením se třeba propojil český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou formou market coupling.  Po 15 letech společné cesty Jirka překročil hranice a 4 roky prosazoval zájmy SEPS na Slovensku. A to především při rozvoji a integraci trhů, rozvoji dispečerského řízení nebo třeba implementaci evropských právních předpisů. Po dvaceti letech ve státních společnostech rozšířil svůj repertoár o soukromou sféru a moderní energetiku. Svoje know how teď úspěšně uplatňuje v EIF, především v EIFLEXI, kde má na starosti projekty agregace flexibility. Ve svém volném čase vede platformu ČSEF.

                      Luboš Pavlas

                      SEV.EN

                      Luboš Pavlas působí ve skupině Sev.en Energy na různých pozicích už téměř 10 let. Jako CEO je zodpovědný za správu, řízení a rozvoj skupiny Sev.en Energy v Česku i v Evropě. Je absolventem Fakulty ekonomiky a řízení energetiky ČVUT Praha, pracoval na různých řídících pozicích ve skupině ČEZ a byl také předsedou představenstva a generálním ředitelem Pražské teplárenské.

                        Pavel Bárdoš

                        Tepláreň Považská Bystrica

                        Má na starosti provoz teplárny Považská Bystrica. Teplárna zabezpečuje dodávku CZT a podporných služeb pro SEPS. V předchozích zaměstnáních měl na starosti strategii a rozvoj podnikání spolu s provozem elektráren ve skupině SSE Holding. Kromě toho má rozsáhle zkušenosti v poradenství (PwC, EY, AA) a v oblasti energetiky (TSO, operátoři trhu, obchodníci, teplárny, investoři, regulační úřad).

                          Luděk Horn

                          ČEZ

                          Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

                            Jiří Feist

                            EP Power Europe

                            Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS. Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

                              Martin Hájek

                              Teplárenské sdružení ČR

                              Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

                                Pavel Šolc

                                ČEPS

                                Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Byl členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň vedl úsek Řízení distribučních aktiv. Nyní je členem představenstva ČEPS, a. s.

                                  Peter Hegeduš

                                  Národná vodíková asociácia

                                  Je členom výkonného výboru od roku 2018. Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia, prípravy, realizácie a prevádzky viacerých projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie na Slovensku ako aj v zahraničí. Je spoluzakladateľom a výkonným členom viacerých asociácií združujúcich záujmové osoby vo vybranom druhu obnoviteľných zdrojov energie. Vo svojej praxi má skúsenosti s vytváraním, pripomienkovaním a tvorbou legislatívnych noriem a stratégií na Slovensku.

                                   2. den

                                   Zahájení a úvod

                                   BLOK 3: Řízení flexibility koncovými spotřebiteli – fikce nebo blízká budoucnost?

                                    Ivan Trup

                                    MicroStep Invest s.r.o.

                                    Je absolventom Gymnázia v Senici so zameraním na fyziku, matematiku a informatiku. V roku 1994 úspešne ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore Konštrukcia počítačov a informatika. Po ukončení štúdia začal pracovať pre spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. Spolu so svojim tímom sa venoval návrhu, vývoju a programovaniu embedded zariadení, návrhu a vývoju DPS, automatizácii budov, technológii fotovoltaických elektrární a mnohým ďalším zaujímavým výzvam. V súčasnosti pôsobí ako obchodno-technický riaditeľ. Je jedným z konateľov spoločností MicroStep – HDO s.r.o. a MicroStep Invest s.r.o. Spolupracuje s asociáciou AKU-BAT CZ, AEM a Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

                                      Miloslav Kužela

                                      Tedom

                                      Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.

                                        Stanislav Chvála

                                        Nano Energies

                                        Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit nové produkty pro zákazníky, rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o faktické informování o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí a pomáhá start-upům v energetice testovat nápady a obchodní strategie v nově vzniklých Nano Labs. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví.

                                          Daniel Ševčík

                                          UNICORN

                                          Člen Top Managementu společnosti Unicorn. V posledních 15ti letech se zabývá evropskou i českou energetikou z pohledu SW řešení a produktů pro danou oblast.

                                            Libor Kolář

                                            EG.D

                                            Libor Kolář je vedoucím útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D. V energetice pracuje již mnoho let. Libor vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně obor: Prvky distribučních sítí a Smart Grids. V minulých letech pracoval Libor ve skupině E.ON, zejména v oblasti Inovace a realizace projektů. Začínal jako trainee v rámci skupiny E.ON Czech a navštěvoval technické a obchodní oddělení ve skupině. Poté navázal prací projektového manažera se zaměřením na projekty Automatizace sítí – studie proveditelnosti a koncepce implementace. V dalších letech se jeho zaměření rozrostlo ještě o Smart Asset Management, příprava na rollout Smart Metering apod. Od roku byl 2018 vedoucím Strategických projektů a od ledna roku 2020 vedl oddělení Management sítí a strategické projekty, tento útvar se nově na začátku letošního roku změnil a nese název Rozvoj a koncepce sítě.  Stará se o koncepční rozvoj distribučních sítí, zapojuje se do mezinárodních projektů a podílí se na implementaci strategie společnosti.

                                              Jaromír Klaban

                                              TECO

                                              Ing. Jaromír Klaban je ředitelem společnosti Teco a.s. Společnost Teco a.s. je přední český výrobce průmyslových řídicích systémů kategorie PLC (z anglického slova Programmable Logic Controller), které jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány podle mezinárodních standardů řady IEC EN 61131.

                                                Michal Macenauer

                                                EGÚ Brno

                                                Michal je ředitel strategie a managing konzultant EGÚ Brno. V minulosti se věnoval zejména výhledům poptávky po energiích, elektromobilitě, či otázkám dostatečnosti elektrické zdrojové základny. Aktuálně se zaměřuje především na strategii rozvoje firmy, ale také energetiky jako systému.

                                                  Daniel Zákutný

                                                  Východoslovenská distribučná, a.s.

                                                  Ing. Daniel Zákutný je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Po štúdiu začal pracovať pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. na pozícii vedúci odboru Manažment energetických a neraných dát. Zodpovedá za oblasť riadenia dátovej stratégie a riadenie obchodných vzťahov medzi distribučnou spoločnosťou a výrobcami elektriny. Špecializuje sa na oblasť dátových analýz v energetike a inteligentné meranie. Je autorom konceptu predplateného odoberania elektriny na otvorenom trhu pre energetickú chudobu a konceptu zdieľania voľnej distribučnej kapacity pre e-mobilitu.

                                                    Michal Chudý

                                                    PowereX

                                                    Absolvoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  – odbor jadrová a subjadrová fyzika(2007) a zároveň aj bakalárske štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy (2007), v roku 2011 obhájil titul Dr. techn.  na Technickej univerzite vo Viedni. Potom pôsobil ako post-doktorand na Univerzite v Cambridge a kde bol ocenený fellowshipom a neskôr i doživotným členstvom v Clare Hall College. Neskôr pôsobil ako senior vedecký pracovník na Univerzite v Pretórii a od roku 2016 aj na FEI STU v Bratislave. V roku 2018 sa začal komerčne zaoberať virtuálnymi elektrárňami a agregáciou flexibility z pohľadu algebraických modelov. V roku 2020 sa stal spoluzakladateľom firmy PowereX, ktora pôsobí ako  agregátor a  poskytovateľ smat riešení v energetike.

                                                     BLOK 4: Budou bateriová úložiště konečně významnou součástí energetického mixu v ČR a SR?

                                                      Jan Fousek

                                                      AKU-BAT

                                                      Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.

                                                        Libor Doležal

                                                        C-Energy Planá

                                                        Libor Doležal pracuje v energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí od roku 1997. V minulosti zde byl development manažerem a později obchodně technickým ředitelem. Je absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné zdroje a zařízení. Absolvoval postgraduální studijní programy z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia v USA. Svou kariéru odstartoval ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny v Soma v Turecku, kde strávil 2 roky.

                                                          Jaroslav Kubinec

                                                          SEPS

                                                          Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Mezi léty 2021 a 2024 působil ve společnosti EIF, a. s., kde byl zodpovědný za projekt BESS na Slovensku. Nyní opět působí v SEPS, a.s. ve funkci výkonného ředitele sekce obchodu.

                                                            Roman Pavlík

                                                            MTS

                                                            V energetice působím od roku 2003. Postupně jsem pracoval na různých pracovních pozicích od plánování výroby, přes manažera plánování, manažera operativy až po současnou pozici ředitele provozu MTS v Liptovském Mikulasi. MTS je automatizační společnost z Oravy. Od roku 1996 pomáhá firmám inovovat výrobu pomocí moderních a inteligentních technologií. Naše řešení naleznete téměř ve všech průmyslových odvětvích od automotive až po potravinářství. Zároveň MTS spolupracuje s Norskou firmou Pixii na výrobě a vývoji Bateriových Úložných Systémů. V L. Mikuláši máme jedinou výrobu v rámci Pixii na světě a zároveň prodej výrobků na Slovensku, Čechách a Maďarsku. Za své hospodářské výsledky a nadstandardní přístup k zaměstnancům společnost získala tituly EY Podnikatel roku 2019 a Manažer roku 2020.

                                                              Petr Gaman

                                                              PATRIC

                                                              Ing. Petr Gaman je technickým ředitelem mezinárodního centra výzkumu pokročilých technologií a inovací se sídlem v Praze (PATRIC). Je absolventem ZČU v Plzni, fakulty elektrotechnické, celoživotně působí v elektrotechnickém průmyslu a zaměřuje se na R&D projekty v oblasti elektromobility a využití baterií. Během své profesní dráhy pracoval jako technický ředitel ve firmách Škoda Electric, Flextronics Czech a Hutchinson a jako výkonný ředitel technologické firmy AERS s.r.o.

                                                                Jan Kořán

                                                                KF Legal

                                                                Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán advokátem a společníkem v Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o. Při výkonu advokacie se dlouhodobě specializuje na oblast energetického práva a oblast práva životního prostředí a poskytuje právní služby klientům z této oblasti, věnuje se rovněž přednáškové činnosti. V rámci své praxe se zabývá nejrůznějšími otázkami souvisejícími s energetikou, zejména elektroenergetikou a teplárenstvím a podporou obnovitelných zdrojů energie. Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. V oblasti životního prostředí se zabývá mj. problematikou odpadů, územním a stavebním řízením, posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA), nakládáním s radioaktivními odpady, nakládáním s vodami atd., podílí se i na legislativních pracích.

                                                                  Marián Smik

                                                                  Slovenská batériová aliancia