Program konferencie

1. deň
13:00 – 13:20
Zahájenie a úvod
Úvodné slovo (10 min.)
Výzvy energetiky SR a ČR v svetle nového legislatívneho balíčka (10 min.)
13:20 – 15:00
BLOK 1: LEGISLATÍVNY BALÍČEK ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ZO VŠETKÝCH UHLOV POHĽADU
Moderuje: Miroslav Vrba, AEM
Prehľad vývoja, aktuálny stav a očakávaný vývoj

Richard Kabele, INDRA
(15 min.)
Pohľad štátnej správy SR

Ján Petrovič, MH SR
(15 min.)
Pohľad štátnej správy ČR

Zástupce MPO
(15 min.)
Pohľad regulátora

Zástupce ERÚ
(15 min.)
Diskusia a otázky

Pavel Pustějovský, PS P ČR (TBC)
Slávka Jánošíková, ÚRSO (TBC)
(40 min.)
15:20 – 17:00
BLOK 2: KAPACITNÉ MECHANIZMY
Moderuje: Jiří Strnad, SEPS, a. s.
Úvod, prehľad kapacitných mechanizmov

Blahoslav Němeček, EY
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy v Nemecku (15 min.)
Kapacitné mechanizmy v Poľsku (15 min.)
Kapacitné mechanizmy vo Francúzsku

Juan Perez, EPEX SPOT SE
(15 min.)
Diskusia a otázky

 

(40 min.)
od 19:00 Spoločenský večer

 

2. deň
10:30 – 10:50
Zahájenie a úvod
Úvodné slovo

Marta Nováková, MPO
Peter Žiga, MH SR (TBC)
(20 min.)
10:50 – 12:00
BLOK 3: DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY UPROSTRED ZMIEN
Moderuje: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce, a. s.
Nové trendy riadenia a digitalizácia distribučných sústav, kybernetická bezpečnosť

Radek Lamich, ČEZ Distribuce, a. s.
(15 min.)
Skúsenosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR (15 min.)
Akumulácia a elektromobilita

Pavel Čada, E.ON Distribuce, a. s.
(15 min.)
Diskusia a otázky

Tomáš Hüner, Siemens, s. r. o.
Jan Konrád, UNICORN, a. s.
(25 min.)
12:15 – 13:30
BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY
Moderuje: Jaroslav Kubinec, SEPS, a. s.
Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinky z regiónu CORE SG

George Visan, Transeletrica
(15 min.)
Európske platformy pre výmenu regulačnej energie (15 min.)
Projekty spoločného záujmu (PCI)

Richard Vidlička, E.DSO
(15 min.)
Diskusia a otázky

Michal Cabala, OKTE, a. s.
Luděk Horn, ČEZ, a. s.
David Kučera, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
(30 min.)
13:30 – 13:50 Závery, ukončenie

Josef Fiřt, EuroEnergy, spol. s. r. o.