Gabriela Nekolová

Gabriela Nekolová je předsedkyní Hospodářská a sociální rady Ústeckého kraje, tedy neziskové organizace, jež v regionu plní roli krajské tripartity sdružující desítky organizací a institucí. V jejím rámci koordinuje také činnost Vodíkové platformy Ústeckého kraje usilující o rozvoj komplexního řetězce vodíkového hospodářství. Celý profesní život se věnuje problematice regionálního rozvoje a transformaci strukturálně znevýhodněných, uhelných krajů i v kontextu energetické tranzice.

   Josef Kotrba

   Josef Kotrba je generálním ředitelem Českého plynárenského svazu. V posledních letech vedl konzultační skupinu v oblasti energetiky v rámci mezinárodní auditní a konzultační firmy Deloitte. Předtím vedl celou českou pobočku Deloitte, a ještě dříve oddělení finančního poradenství. Po celou dobu se zabýval projekty v oblasti strategie, fúzí a akvizicí a restrukturalizací.  Titul Ph.D. získal na University of Pittsburgh.

     Eliška Beranová

     Eliška je právnička, která se dlouhodobě věnuje komunitní energetice a transformaci české energetiky směrem k čistým, nízkoemisním zdrojům energie. Od roku 2022 vede legislativní skupinu Unie komunitní energetiky, založenou expertní skupinou Frank Bold ve spolupráci s Hnutím Duha. Podílela se na přípravě novely energetického zákona lex OZE II, který  se stal Zákonem roku pro byznys.

       Kamil Peteraj

       Kamil absolvoval Wirtschaftsuniversität vo Viedni, Fakultu managementu Univerzity Komenského a Bratislavskú vysokú školu práva. Od roku 2012 pôsobil v manažérskych pozíciách v súkromnej sfére i štátnej službe. Má skúsenosť aj z prostredia energetiky. V rokoch 2014 – 2017 bol v predstavenstve spoločnosti eustream, ktorá je prevádzkovateľom prepravnej siete plynu na Slovensku a patrí do portfólia holdingu EPH. V období rokov 2018 – 2020 pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve kultúry SR. V súčasnosti pôsobí vo vedení spoločnosti OKTE.

         Anna Slavkovská

         Anna Slavkovská pôsobí ako právnička so špecializáciou na energetickú legislatívu v spoločnosti NAFTA a.s. , ktorá sa zaoberá predovšetkým skladovaním plynu, popri tom však rozvíja viaceré inovatívne projekty súvisiace s dekarbonizáciou, medzi inými aj projektmi v oblasti skladovania vodíka. Anna Slavkovská je taktiež konateľkou spoločnosti NAFTA Speicher Inzenham GmbH, ktorá sa venuje skladovaniu plynu  v Nemecku. Od roku 2023 bola zvolená za členku predstavenstva organizácii GIE (Gas infrastructure Europe), ktorá pôsobí v Bruseli a zastupuje Európskych prevádzkovateľov prepravných sietí, zásobníkov a LNG. Anna Slavkovská zároveň zastupuje spoločnosť NAFTA a.s. aj v aliancii H2eart for Europe, ktorá združuje prevádzkovateľov zásobníkov, ktorí aktívne rozvíjajú projekty v oblasti skladovania vodíka v podzemných zásobníkoch.

           Monika Božíková

           Monika sa v súčasnosti venuje projektom súvisiacich s novou energetikou, flexibilitou, akumuláciou energií a transformáciou uhoľného regiónu. Počas kariéry sa špecializovala predovšetkým na projektový a zmluvný manažment projektov vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a veľkých infraštruktúrnych projektov prenosovej sústavy, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskej únie. Aktívne sa podieľala na príprave slovenského Plánu Obnovy a Odolnosti, konkrétne kapitoly REPowerEU. Je zakladajúcou členkou Občianskeho združenia Ženy v energetike a momentálne zastáva pozíciu prezidentky tohto združenia. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

             Veronika Vohlídková

             Veronika v letech 2011 až 2016 získala pracovní zkušenosti ve společnosti ČEZ, a.s., kde se specializovala na evropskou agendu s důrazem na finanční legislativu a regulaci. Následně, v období od 2016 do 2018, působila jako senior specialistka pro regulaci ve společnosti NET4GAS, a.s. Od listopadu 2018 do února 2023 působila v pozici ředitelky legislativně-strategického odboru v Českém plynárenském svazu, přičemž od června 2022 zastávala také úlohu zastupující výkonné ředitelky. V této pozici měla zásadní podíl na formování legislativního prostředí v oboru a samotnou transformaci ČPS. Současně, od listopadu 2019 až do dnešního dne je členkou představenstva České vodíkové technologické platformy. Od dubna 2023 zastávala pozici zastupující výkonné ředitelky a od ledna 2024 byla jmenována do funkce výkonné ředitelky.

               Juraj Žák

               Juraj Žák pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti Pixii s.r.o. od jej vzniku v roku 2021. Rozsiahle skúsenosti nadobudol na rôznych manažérskych pozíciách v nadnárodných koncernoch, momentálne sa okrem budovania a riadenia slovenskej pobočky Pixii venuje rozvoju strategických projektov v regióne strednej a južnej Európy.

                 Stanislav Cingroš

                 Stanislav Cingroš má dlouholeté zkušenosti v oblasti informačních technologií a energetiky. Od roku 2000 pracoval na různých pozicích v mezinárodních společnostech zaměřených na telekomunikace a informační technologie V roce 2017 stál u zrodu projektu 2nd life bateriových úložišť (využití lithiových baterií z elektromobilů v energetice) a v roce 2021 bylo toto průmyslové bateriové úložiště uvedeno na trh. Ve smyslu udržitelného rozvoje energetiky navrhl a zastřešoval projekt výzkumu a vývoje v oblasti recyklace lithiových baterií, kde se v rámci projektu podařilo dopracovat proces recyklace až do úrovně separace jednotlivých zájmových kovů. V současné době řídí aktivity TESLA ENERGY STORAGE v České republice, dále se v navazujících projektech věnuje recyklaci lithiových baterií a je jedním ze spoluzakladatelů konzultační společnosti APPSEN.

                   Branislav Šafárik

                   Branislav nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti inovácií a rozvoja podnikania počas piatich rokov pôsobenia v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, špecializovanej bankovej inštitúcii založenej Ministerstvom financií SR, a počas troch rokov ako generálny riaditeľ Slovak Business Agency, spoločnej iniciatívy Európskej únie spolu s vládou Slovenskej republiky na podporu malých a stredných podnikov. Branislav bol vždy fanúšikom inovatívnych nápadov a mnohým začínajúcim spoločnostiam pomohol uspieť na konkurenčných trhoch. Značný čas strávil v Spojených štátoch amerických, kde získal kontakty v investičnej a inovačnej sfére San Francisca. Úzko spolupracoval so startupmi a pokrokovými spoločnosťami podporoval aplikovaný výskum a zapájal sa do formovania stratégie na viacerých súkromných a verejných funkciách ako napríklad vyslanec Európskej komisie pre malé a stredné podniky na Slovensku.