Daniel Zákutný

Ing. Daniel Zákutný je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Po štúdiu začal pracovať pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. na pozícii vedúci odboru Manažment energetických a neraných dát. Zodpovedá za oblasť riadenia dátovej stratégie a riadenie obchodných vzťahov medzi distribučnou spoločnosťou a výrobcami elektriny. Špecializuje sa na oblasť dátových analýz v energetike a inteligentné meranie. Je autorom konceptu predplateného odoberania elektriny na otvorenom trhu pre energetickú chudobu a konceptu zdieľania voľnej distribučnej kapacity pre e-mobilitu.