David Šafář

Ve společnosti E.ON působí již od roku 2009, kdy začal na pozici projektového manažera, následně strávil 1,5 roku v Německu ve společnosti E.ON Metering. V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, navazovala funkce vedoucího Strategických projektů se zaměřením na národní a mezinárodní projekty v distribuci. Následně rozšířil své pole působnosti i mimo distribuční business v rámci vedoucí pozice Strategické projekty a technického rozvoje se zaměřením na energy solution, e-mobilitu a obnovitelné zdroje. Od 1.1. 2018 je vedoucím útvaru Management sítí a strategické projekty, vede tým o celkovém počtu 141 FTE. Vedením tohoto útvaru a úzkou spoluprací s vedoucími naplňuje tak útvar MSSP vzájemně provázanými činnostmi strategické cíle v klíčových oblastech pro společnost E.ON Distribuce, a.s.