Elena Petrášková

Elena Petrášková nastúpila do VSŽ po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako právnička sporovej agendy, a neskôr prevzala zodpovednosti za oblasť riadenia práva obchodných spoločností v skupine VSŽ. V roku 2001 sa stala generálnou manažérkou úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. V roku 2005 pôsobila rok na právnom oddelení v centrále U. S. Steel Corporation v Pittsburghu. Na Slovensko sa vrátila v roku 2006, kde vykonávala znovu povinnosti generálnej manažérky na úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. V roku 2007 sa presťahovala do Pittsburghu, kde ju po druhý raz pridelili na právne oddelenie korporácie, kde zodpovedala za oblasť medzinárodného práva. V roku 2009 ukončila Právnickú fakultu na Univerzite v Pittsburghu, kde získala magisterský titul v programe pre zahraničných absolventov práva. V roku 2011 bola menovaná do funkcie viceprezidentky pre dcérske spoločnosti a služby U. S. Steel Košice. V apríli 2016 prevzala zodpovednosti za riadenie Energetiky a Nákupu energií a v júni 2019 prevzala aj riadenie Právneho útvaru.