George Visan

Gheorghe Visan vystudoval Fakultu Elektrotechniky. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Transeletrica na různých pozicích. Mezi léty 2011-2014 byl členem představenstva. Nyní zastává pozici manažera energetických trhů v rámci společnosti.