Ivan Trup

Je absolventom Gymnázia v Senici so zameraním na fyziku, matematiku a informatiku. V roku 1994 úspešne ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore Konštrukcia počítačov a informatika. Po ukončení štúdia začal pracovať pre spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. Spolu so svojim tímom sa venoval návrhu, vývoju a programovaniu embedded zariadení, návrhu a vývoju DPS, automatizácii budov, technológii fotovoltaických elektrární a mnohým ďalším zaujímavým výzvam. V súčasnosti pôsobí ako obchodno-technický riaditeľ. Je jedným z konateľov spoločností MicroStep – HDO s.r.o. a MicroStep Invest s.r.o. Spolupracuje s asociáciou AKU-BAT CZ, AEM a Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií.