Ján Fris

Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Od roku 2014 pôsobí v rovnakej spoločnosti ako Energy development manager.