Juraj Žák

Juraj Žák pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti Pixii s.r.o. od jej vzniku v roku 2021. Rozsiahle skúsenosti nadobudol na rôznych manažérskych pozíciách v nadnárodných koncernoch, momentálne sa okrem budovania a riadenia slovenskej pobočky Pixii venuje rozvoju strategických projektov v regióne strednej a južnej Európy.