Kamil Šaško

Kamil, štátny tajomník, prišiel na Ministerstvo hospodárstva SR z Národnej banky Slovenska, kde pôsobil od roku 2020 ako expert pre regulácie a dohľad. Predtým pôsobil ako finančný radca v rámci Rady EÚ a ako finančný attaché na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, kde začal v roku 2015. Na Ministerstve financií SR pracoval ako generálny štátny radca na sekcii finančného trhu, kam prišiel zo súkromného sektoru – predtým pôsobil v Tatra banke či v spoločnosti Otto Money v Londýne. Kamil Šaško študoval na London Schol of Business and Finance, odbor Investičné bankovníctvo či na University of Sussex, odbor Aplikovanej vedy a riadenie podniku.