Marian Rusko

Marian působí na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele EG.D, a.s, a výkonného ředitele E.ON Česká Republika od roku 2022. Je zaníceným lídrem s více jak 30-letími  mezinárodními zkušenostmi v oblasti energetických trhů střední a východní Evropy. Jeho klíčové odborné znalosti jsou v oblasti distribučních sítí, výroby, tepla a obnovitelných zdrojů. Jedním z jeho největších talentů je kombinovat strategii s organizačními změnami a vytvářením nových obchodních příležitostí zvyšováním ziskovosti a efektivity. Marian po ukončení studia na Ekonomické fakultě Univerzity v Giessene v roku 1993 pracoval zpočátku v bankovém sektoru. Od roku 1998 pracuje pro E.ON Group v Německu, Česku a na  Slovensku. V období 2008 – 2013 působil ve funkci CFO a CEO v E.ON Trend v České republice, v r. 2013 – 2023 byl členem představenstva  Západoslovenské energetiky, a.s., na Slovensku a v r. 2020-2023 byl současně i členem představenstva Východoslovenské energetiky Holding, a.s., Slovensko.