Martina Krčová

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice. Od roku 2001 do roku 2017 postupně zastávala na Energetickém regulačním úřadě manažerské pozice od vedoucí oddělení analýz, ředitelky odboru strategie až po místopředsedkyni pro regulaci, posléze pro evropské záležitosti a strategie. Byla zodpovědná především za ekonomickou regulaci v energetice a přípravu regulačních výkazů a právních předpisů v sekundární legislativě a přípravu společných postupů k implementaci nové evropské energetické legislativy. V roce 2019 pracovala na Úřadě městské části Praha 7 na manažerské pozici v oblasti energetiky. Od srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ.