Michal Chudý

Absolvoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  – odbor jadrová a subjadrová fyzika(2007) a zároveň aj bakalárske štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy (2007), v roku 2011 obhájil titul Dr. techn.  na Technickej univerzite vo Viedni. Potom pôsobil ako post-doktorand na Univerzite v Cambridge a kde bol ocenený fellowshipom a neskôr i doživotným členstvom v Clare Hall College. Neskôr pôsobil ako senior vedecký pracovník na Univerzite v Pretórii a od roku 2016 aj na FEI STU v Bratislave. V roku 2018 sa začal komerčne zaoberať virtuálnymi elektrárňami a agregáciou flexibility z pohľadu algebraických modelov. V roku 2020 sa stal spoluzakladateľom firmy PowereX, ktora pôsobí ako  agregátor a  poskytovateľ smat riešení v energetike.