Michal Pokorný

Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2016 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) a od 8. 9. 2010 je vrchným riaditeľom úseku SED a obchodu SEPS, a. s. S účinnosťou od 1. 1. 2017 je opätovne zvolený za člena predstavenstva SEPS, a. s.