Milan Garbiar

Vedie v spoločnosti Deloitte Advisory oddelenie poradenských a manažovaných služieb pre odvetvie energetiky. Zameriava sa najmä na nasadzovanie pokročilých predikčných systémov na báze strojového učenia a umelej inteligencie pre rôzne aplikácie vyplývajúce z masívneho nasadzovania obnoviteľných zdrojov a liberalizácie trhu. V minulosti zastával rôzne riadiace pozície vo firmách na Slovensku aj v zahraničí a je spoluzakladateľom úspešného ML startupu.