Milan Veselý

Milan Veselý je absolventom Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach. Od roku 1989 až do založenia spoločnosti Slovalco pôsobil v materskej spoločnosti ZSNP na rôznych robotníckych a technických pozíciách. Od vzniku Slovalca bol IT manažérom, neskôr pracoval ako administratívno-technický riaditeľ. Od mája 2002 je vo funkcii generálneho riaditeľa Slovalca.