Pavel Tomek

Pavel Tomek je v současnosti předsedou dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupiny SUAS GROUP, a.s.

Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 se zaměřil na oblast právních služeb v advokacii, v oblasti obchodního práva, obchodních korporací, finančního a daňového práva. Od roku 2006 zahájil jako advokát spolupráci se společností Sokolovská uhelná. Pro vedení společnosti řešil nejvýznamnější právní kauzy a obchodní transakce. Po tragickém skonu spolumajitele Sokolovské uhelné se stal v dubnu 2020 zástupcem dědiců a správcem svěřenského fondu. Aktuálně je pokračovatelem myšlenky zodpovědného přístupu největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji k transformaci celého regionu, nositelem moderních vizí budování nových energetických zdrojů a inovací v chemickém průmyslu, iniciátorem řešení úrovně vzdělávání a rozvoje bydlení v území.