Radoslav Haluška

Absolvent odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava. Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a.s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31.03.2014. Od 01.04.2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. do funkcie predsedu predstavenstva. Zároveň vo VSD priamo zodpovedá aj za technickú oblasť, predovšetkým asset manažment, riadenie, prevádzku, výstavbu a údržbu distribučnej sústavy.