Richard Vidlička

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní.

Titul MBA získal v r. 2007 na Katz Business School, University of Pittsburg. Před nástupem do Skupiny ČEZ zastával manažerské pozice v privátním a veřejném sektoru, kde se věnoval především projektovému řízení. Do  Skupiny ČEZ nastoupil v r. 2004 na post Projektového manažera. Podílel se na projektu Vize 2008, který byl zaměřen na integraci aktiv a činností do koncernu ČEZ. Po skončení projektu řídil v ČEZ Distribuce obnovu sítí v regionu Střed, rozpočtování a standardizaci. V únoru 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce – licencovaného distributora elektrické energie. V minulosti působil také jako člen správní rady ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností). Mimo to pracoval ve strukturách Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a v grémiu Svazu průmyslu a dopravy České republiky a v neposlední řadě v evropských energetických institucích . Podporoval   zavádění „inteligentních technologií“ v distribuční soustavě a podílel se na úspěšném dokončení projektu Smart Region Vrchlabí – jednoho ze šesti evropských demonstračních projektů v rámci Evropské iniciativy GRID4EU. Od září 2018 nastoupil do mateřské společnosti koncernu ČEZ na pozici manažera evropských projektů a inovací, kde uplatňuje zkušenosti z velkých evropských inovačních projektů.

Richard Vidlčka je členem představenstva sdružení největších evropských distributorů – E.DSO, kde mimo jiné předsedá Projektové komisi. Dále je členem „Advisory boardu“ mezinárodního projektu InteGrid, zastupuje distribuční společnosti v platformě ETIP SNET (Evropská inovační a technologická platforma) a podílí se na řízení mezinárodního projektu Interflex. V březnu letošního roku byl Richard Vidlička zvolen místopředsedou komise pro distribuci a pravidla trhu v rámci Eurelectric.