Tomáš Hüner

Tomáš Hüner patří mezi respektované odborníky, celou svou kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. Nyní vede divizi Energy Management ve společnosti Siemens. Před nástupem do společnosti Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s., kde mezi jeho významné aktivity patřila mj. příprava převzetí Elektrárny Počerady. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011 – 2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Velké zkušenosti má i z působení ve státní správě, jako ministr průmyslu a obchodu i jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Předtím působil na různých manažerských postech v oblasti výroby a zahraničních akvizic ČEZ, a.s. nebo Severomoravská energetika, a.s., kde v letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.