Tomáš Komada

Tomáš Komada vyštudoval právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2011 je CEO ve spoločnosti PROENERGO, ktorá zabezpečuje komplexné dodávky technológií pre DSO / TSO. Od 2020 pracuje ako Chief Business Development Officer v spoločnosti TESLA Blue Planet, ktorá je exkluzívnym partnerom CENTRICA Business Solutions.