Zdeněk Špaček

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Celý svůj profesní život strávil v EGÚ Brno, kde od roku 1979 působil jako výzkumný vývojový pracovník a v letech 1989 – 1992 zastával post ředitele státního podniku. Od roku 1992 doposud je předsedou představenstva a statutárním ředitelem společnosti a v současnosti je jejím jediným akcionářem. V minulých letech byl předsedou Národního komitétu CIGRE České a Slovenské republiky, členem dozorčí
rady ČSZE a stálým hostem vědecké rady při Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Od roku 2018 je členem předsednictva Asociace energetických manažerů.