Zuzana Šolcová

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě pravidel zúčtování odchylek. Navrhla koncept vnitrodenních přeshraničních obchodů a koncept vyrovnávacího trhu s regulační energií. Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů. Ve své pozici zajišťuje koncepční směřování této neziskové organizace a řídí její každodenní chod.