Miloš Bikár

Miloš Bikár pôsobí na pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva OKTE, a.s. od 7.7.2021. Pred nástupom do OKTE pôsobil v pilotnom projekte inovačnej diplomacie ako diplomat pre inovácie v Izraelskom Tel Avive. V minulosti zastával viacero manažérskych funkcií najmä v bankovom sektore, ako napríklad zástupca riaditeľa odboru veľkých firemných klientov HVB Bank Slovakia, riaditeľ odboru SME vo VUB banke, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v dcérskej spoločnosti VUB Leasing alebo ako finančný riaditeľ v Matador Holdingu. Mimo toho dlhodobo pôsobí formou vedľajšieho pracovného pomeru aj na Katedre podnikových financií Ekonomickej univerzity v Bratislave v predmetoch Finančné investície a Medzinárodný finančný manažment.

 

   Michal Puchel

   Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

     Stanislav Trávníček

     Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

       Andrej Juris

       Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si priniesol dlhoročné pracovné skúsenosti z európskeho energetického priestoru a súkromnej i verejnej sféry – okrem iného pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, viceprezident konzultačnej spoločnosti NERA v USA, či ako konzultant Svetovej banky, kde sa venoval analýzam a tvorbe politík v oblasti regulácie a liberalizácie sieťových odvetví. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, Princeton University v USA, a Jacobs University v Nemecku.  Za správnu cestu považuje systémový a transparentný výkon regulácie, podporu konkurencie na rozvíjajúcich sa energetických trhoch, a integráciu inovatívnych riešení do systému regulácie ako základnú nevyhnutnosť pre rozvoj sieťových odvetví v SR.

         Blahoslav Němeček

         Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

           René Neděla

           Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.