Pavel Bárdoš

Má na starosti provoz teplárny Považská Bystrica. Teplárna zabezpečuje dodávku CZT a podporných služeb pro SEPS. V předchozích zaměstnáních měl na starosti strategii a rozvoj podnikání spolu s provozem elektráren ve skupině SSE Holding. Kromě toho má rozsáhle zkušenosti v poradenství (PwC, EY, AA) a v oblasti energetiky (TSO, operátoři trhu, obchodníci, teplárny, investoři, regulační úřad).

   Daniel Ševčík

   Člen Top Managementu společnosti Unicorn. V posledních 15ti letech se zabývá evropskou i českou energetikou z pohledu SW řešení a produktů pro danou oblast.

     Michal Chudý

     Absolvoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  – odbor jadrová a subjadrová fyzika(2007) a zároveň aj bakalárske štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy (2007), v roku 2011 obhájil titul Dr. techn.  na Technickej univerzite vo Viedni. Potom pôsobil ako post-doktorand na Univerzite v Cambridge a kde bol ocenený fellowshipom a neskôr i doživotným členstvom v Clare Hall College. Neskôr pôsobil ako senior vedecký pracovník na Univerzite v Pretórii a od roku 2016 aj na FEI STU v Bratislave. V roku 2018 sa začal komerčne zaoberať virtuálnymi elektrárňami a agregáciou flexibility z pohľadu algebraických modelov. V roku 2020 sa stal spoluzakladateľom firmy PowereX, ktora pôsobí ako  agregátor a  poskytovateľ smat riešení v energetike.

       Peter Hegeduš

       Je členom výkonného výboru od roku 2018. Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia, prípravy, realizácie a prevádzky viacerých projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie na Slovensku ako aj v zahraničí. Je spoluzakladateľom a výkonným členom viacerých asociácií združujúcich záujmové osoby vo vybranom druhu obnoviteľných zdrojov energie. Vo svojej praxi má skúsenosti s vytváraním, pripomienkovaním a tvorbou legislatívnych noriem a stratégií na Slovensku.

         Daniel Zákutný

         Ing. Daniel Zákutný je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Po štúdiu začal pracovať pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. na pozícii vedúci odboru Manažment energetických a neraných dát. Zodpovedá za oblasť riadenia dátovej stratégie a riadenie obchodných vzťahov medzi distribučnou spoločnosťou a výrobcami elektriny. Špecializuje sa na oblasť dátových analýz v energetike a inteligentné meranie. Je autorom konceptu predplateného odoberania elektriny na otvorenom trhu pre energetickú chudobu a konceptu zdieľania voľnej distribučnej kapacity pre e-mobilitu.

           Jiří Feist

           Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS. Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

             Michal Macenauer

             Michal je ředitel strategie a managing konzultant EGÚ Brno. V minulosti se věnoval zejména výhledům poptávky po energiích, elektromobilitě, či otázkám dostatečnosti elektrické zdrojové základny. Aktuálně se zaměřuje především na strategii rozvoje firmy, ale také energetiky jako systému.

               Kamila Ulčová

               Kamila Ulčová je moderátorka, koučka a mentorka komunikace. Vystudovala sociální a masovou komunikaci, herectví a moderování. Téměř 20 let se věnovala televiznímu, rozhlasovému i veřejnému moderování a práci v médiích jako je NOVA, Česká televize, PRIMA nebo ČRo. V posledních letech své zkušenosti s mezilidskou komunikací propojuje s vyučováním komunikačních dovedností. Kamila prošla tréninkem ICF profesionálních koučů na prestižních školách svého druhu. Kamila je také autorkou několika bestsellerů pro děti, které napsala a ilustrovala.

                 Jaromír Klaban

                 Ing. Jaromír Klaban je ředitelem společnosti Teco a.s. Společnost Teco a.s. je přední český výrobce průmyslových řídicích systémů kategorie PLC (z anglického slova Programmable Logic Controller), které jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány podle mezinárodních standardů řady IEC EN 61131.

                   Libor Doležal

                   Libor Doležal pracuje v energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí od roku 1997. V minulosti zde byl development manažerem a později obchodně technickým ředitelem. Je absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné zdroje a zařízení. Absolvoval postgraduální studijní programy z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia v USA. Svou kariéru odstartoval ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny v Soma v Turecku, kde strávil 2 roky.