Peter Gerhart

Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., v ktorej pracoval od roku 2003.

   Marta Žiaková

   Marta Žiaková je predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR od roku 2002, kedy bola do funkcie menovaná vládou SR.

   Aktívne sa zapája do mnohých aktivít v rámci medzinárodných organizácií ako MAAE, OECD/NEA, EU. Pôsobila ako guvernérka SR v Rade guvernérov MAAE a v rokoch 2014-2015 ako predsedníčka Rady guvernérov MAAE, v roku 2018 tiež predsedala Generálnej konferencii MAAE. V roku 2012 bola zvolená za podpredsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA a od roku 2015 vykonáva funkciu predsedníčky tohto Riadiaceho výboru. V marci 2019 bola zvolená za predsedníčku ENSREG. Je tiež členkou Byra Výboru pre dozorné činnosti v jadrovej oblasti OECD/NEA, Komisie pre bezpečnostné štandardy MAAE, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti.    

     Branislav Strýček

     Branislav Strýček je členom a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE). Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009 bol členom predstavenstva. Významným spôsobom prispel k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti po jej privatizácii v roku 2006. V roku 2011 bol B. Strýček vymenovaný za finančného riaditeľa medzinárodnej divízie skupiny Enel so sídlom v Ríme. Po jeho návrate na Slovensko bol vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti (2012 – 2016) a ujal sa pozície riaditeľa obchodu, trhu, dispečingu a regulácie. Riadil aj podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodného aj maloobchodného predaja na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

       René Neděla

       Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.