Miroslav Kiraľvarga

Miroslav vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice.  Koncom roku 1999 začal pracovať ako vedúci manažér pre personalistiku a odmeňovanie v spoločnom podniku VSŽ U. S. Steel, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom správnej rady spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. a prezidentom hokejového klubu HC Košice. V roku 2011 nastúpil do pozície generálneho manažéra pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále U. S. Steel v Pittsburghu, USA. Od 1. októbra 2013 sa vrátil na Slovensko ako viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.

   Pierre Poncik

   Pierre je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu. V spoločnosti Slovenské elektrárne  pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille, odbor finančné trhy. V minulosti zastával významné pozície v rôznych spoločnostiach zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou plynu a ropy. Pôsobil v predstavenstve spoločností POZAGAS, a. s.,  Nafta, a.s., a SPP.

     František Žák

     Po absolvování vysoké školy byla jeho odborná pracovní činnost zaměřena na problematiku provozu distribučních sítí nízkého a zejména vysokého napětí ve výzkumném energetickém ústavu EGÚ. Později pracoval pro společnost EGE spol. s r.o. kde se dále zabýval problematikou provozu distribučních sítí a způsobu uzemnění uzlu sítě. Krátce pracoval i na ERÚ, odkud odešel pracovat do firmy Photomate spol. s.r.o.. V současné době je hlavní náplň práce zaměřena na analýzy spotřeby elektřiny u zákazníků.

       Milan Veselý

       Milan Veselý je absolventom Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach. Od roku 1989 až do založenia spoločnosti Slovalco pôsobil v materskej spoločnosti ZSNP na rôznych robotníckych a technických pozíciách. Od vzniku Slovalca bol IT manažérom, neskôr pracoval ako administratívno-technický riaditeľ. Od mája 2002 je vo funkcii generálneho riaditeľa Slovalca.

         Florián Kevický

         Florián Kevický pôsobí od roku 2013 ako CEO v spoločnosti IPESOFT, ktorá poskytuje výkonné IT riešenia pre energetické, priemyselné a dopravné spoločnosti na Slovensku a v širšom regióne. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia spoločností. Jeho hlavnou úlohou ako CEO je obchodný a technický rozvoj spoločnosti na lokálnom a tiež zahraničnom trhu.

           Karel Hirman

           Karel Hirman vyštudoval ťažbu ropy a plynu na univerzite v Moskve a na Technickej univerzite v Košiciach. Pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov viacerých slovenských energetických spoločností, ako i  v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre spadajúcej práve pod rezort hospodárstva. Bol i externým poradcom pre energetiku ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej a ako expert pre energetiku členom tímu poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

             Jaromír Vorel

             Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha. Pracuje v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuwaitu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz v oblasti technických plynů (kyslík, dusík, argon a vodík) ve společnosti Air Products ve střední a východní Evropě. Mezi lety 2009 a 2013 byl ředitelem jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA Litvínov, od roku 2013 je jednatelem společnosti Ško-Energo, generálního dodavatele energií pro Škodu Auto. Je předsedou předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE).

               Ján Pišta

               Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

                 Peter Gerhart

                 Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., v ktorej pracoval od roku 2003.

                   Marta Žiaková

                   Marta Žiaková je predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR od roku 2002, kedy bola do funkcie menovaná vládou SR.

                   Aktívne sa zapája do mnohých aktivít v rámci medzinárodných organizácií ako MAAE, OECD/NEA, EU. Pôsobila ako guvernérka SR v Rade guvernérov MAAE a v rokoch 2014-2015 ako predsedníčka Rady guvernérov MAAE, v roku 2018 tiež predsedala Generálnej konferencii MAAE. V roku 2012 bola zvolená za podpredsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA a od roku 2015 vykonáva funkciu predsedníčky tohto Riadiaceho výboru. V marci 2019 bola zvolená za predsedníčku ENSREG. Je tiež členkou Byra Výboru pre dozorné činnosti v jadrovej oblasti OECD/NEA, Komisie pre bezpečnostné štandardy MAAE, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti.