Pál Kovács

State Secretary responsible for maintaining the capacity of the Paks Nuclear Power Plant (“Paks-2 Project”). Between 2009 – 2014 he used to work at the Ministry of Transport, Communications and Energy, and Ministry of National Development. Between 2013 – 2014 he was a Member of the Governing Council and Vice-Chair of the International Atomic Energy Agency. From 2012 he is the Alternate Member of the Administrative Board (Council of the European Union), ACER.

   Vlastimil Tomašovič

   Ing. Vlastimil Tomašovič ukončil štúdium v roku 1993 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na výrobu a rozvod elektriny. Do roku 1998 pôsobil v EGU Bratislava na útvare elektroenergetiky. Medzi prvé projekty, na ktorým spolupracoval bolo spracovanie Energetickej koncepcie Slovenska pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.Od roku 1998 pôsobí v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., kde prešiel viacerými pozíciami. V súčasnosti je vedúci útvaru regulácie. Od roku 2006 rieši otázky regulácie a regulovaných činností.

     René Neděla

     Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

       Ján Petrovič

       Po absolvovaní štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach pracoval do roku 1995 v spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš. Od tohto roku pracoval na MH SR v rôznych funkciách – v roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od septembra 2007 zastáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky. Bol členom predstavenstva spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves a členom dozornej rady Východoslovenských energetických závodov, š.p., Košice, spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava a Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen.

         Karol Galek

         Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Keď s manželkou založil v r. 2009 firmu a chcel sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy, zistil, že to má byť iba biznis pre vyvolených. Preto spolu s ďalšími dvoma firmami založili Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu /SAPI/. Už vtedy chcel mať možnosť podieľať sa na tvorbe legislatívy tak, aby sa tento sektor obnoviteľných zdrojov energie mohol rozvíjať rovnako ako inde vo svete a nie podľa nálady úradníkov. Preto sa stal jedným zo zakladateľov strany SaS a jej tímlídrom pre energetiku. Hoci zbieral skúsenosti aj v súkromnej sfére ako business analytik, konateľ firmy, či hlavný radca MZSR, politika napokon vyhrala. Stal sa poslancom NR SR. Bol iniciátorom dvoch podaní na Ústavný súd v kauzách súvisiacich s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Bojuje za dobrú legislatívu v oblasti energetiky, proti vysokým cenám energií a je členom Výboru pre hospodárske záležitosti.

           Zuzana Krejčiříková

           Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje se na evropské právo s důrazem na energetiku, životní prostředí a soutěžní právo. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy a současně dvouleté cykly evropského a obchodního práva na Universitách v Paříži, Toulouse a Cambridge.

             Mirek Topolánek

             Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil také jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.