Michal Pokorný

Michal Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2021 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) SEPS, a.s. V súčasnosti je strategickým riaditeľom Energetického investičného fondu.

   Milan Garbiar

   Vedie v spoločnosti Deloitte Advisory oddelenie poradenských a manažovaných služieb pre odvetvie energetiky. Zameriava sa najmä na nasadzovanie pokročilých predikčných systémov na báze strojového učenia a umelej inteligencie pre rôzne aplikácie vyplývajúce z masívneho nasadzovania obnoviteľných zdrojov a liberalizácie trhu. V minulosti zastával rôzne riadiace pozície vo firmách na Slovensku aj v zahraničí a je spoluzakladateľom úspešného ML startupu.

     Branislav Sušila

     Vyštudoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako konzultant pre Accenture a PWC Slovensko a PWC ČR na rôznych medzinárodných projektoch v oblasti energetiky, telekomunikácií a bankovníctva. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje na pozícii vedúci úseku Regulačný manažment od roku 2011. Zodpovedá za oblasť regulácie energetiky.

       Michal Cabala

       Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru regulace elektřiny v Úřadu pro regulaci sítí. Od roku 2012 bol předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a. s., od roku 2021 je členem představenstva.

       Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě a své postgraduální studium ukončil v roce 2010.

         Blahoslav Němeček

         Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

           Jaroslav Kubinec

           Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Mezi léty 2021 a 2024 působil ve společnosti EIF, a. s., kde byl zodpovědný za projekt BESS na Slovensku. Nyní opět působí v SEPS, a.s. ve funkci výkonného ředitele sekce obchodu.