Jan Kořán

Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán advokátem a společníkem v Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o. Při výkonu advokacie se dlouhodobě specializuje na oblast energetického práva a oblast práva životního prostředí a poskytuje právní služby klientům z této oblasti, věnuje se rovněž přednáškové činnosti. V rámci své praxe se zabývá nejrůznějšími otázkami souvisejícími s energetikou, zejména elektroenergetikou a teplárenstvím a podporou obnovitelných zdrojů energie. Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. V oblasti životního prostředí se zabývá mj. problematikou odpadů, územním a stavebním řízením, posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA), nakládáním s radioaktivními odpady, nakládáním s vodami atd., podílí se i na legislativních pracích.

   Stanislav Trávníček

   Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

     Rastislav Hanulák

     Rastislav Hanulák (1980) je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Capitol Legal so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž v energetike, reguláciu a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

      

       Ján Fris

       Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Od roku 2014 pôsobí v rovnakej spoločnosti ako Energy development manager.

         Sylvia Beňová

         V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve a elektroenergetike v súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečenia unbundlingu regulovaných činností a privatizáciou energetických spoločností. Skúsenosti s energetikou na strane regulovaného subjektu získala počas 10 ročného pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Vo verejnom sektore za ostatné obdobie do roku 2020 zastávala pozíciu generálnej tajomníčky služobného úradu MS SR. Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave.

           Blahoslav Němeček

           Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

             Mirek Topolánek

             Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. Kandidoval v prezidentských volbách v roce 2018. Působil také jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.