Ondřej Tupý

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty Národohospodářské. Po absolvování studií nastoupil v roce 2005 do skupiny RWE kde působil nejprve v oddělení  Strategického Asset Managementu se zodpovědností za přípravu investičních projektů a později na pozici Senior Managera v oddělení Grid Development zodpovědného za strategické plánování, výpočty kapacit sítě a přípravu strategických projektů společnosti. V roce 2013 přešel do společnosti ČEZ Distribuce, kde v současné době působí na pozici vedoucího oddělení Koncepce distribuce zodpovědný za strategii společnosti.

   Jan Konrád

   Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován členem  představenstva s odpovědností za mezinárodní expanzi společnosti Unicorn Systems. Od letošního roku zastává pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 Jan Konrád systematicky rozvíjí aktivity společnosti v energetickém průmyslu a rozhodujícím způsobem se podílí na určování a naplňování strategie firmy v této oblasti.

     Tomáš Hüner

     Tomáš Hüner patří mezi respektované odborníky, celou svou kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. Nyní vede divizi Energy Management ve společnosti Siemens. Před nástupem do společnosti Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s., kde mezi jeho významné aktivity patřila mj. příprava převzetí Elektrárny Počerady. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011 – 2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Velké zkušenosti má i z působení ve státní správě, jako ministr průmyslu a obchodu i jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Předtím působil na různých manažerských postech v oblasti výroby a zahraničních akvizic ČEZ, a.s. nebo Severomoravská energetika, a.s., kde v letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.

       Milan Hampl

       Ve společnosti Pražská energetika, a. s., či jejích předchůdkyních, pracuje od roku 1987, a to od pozice oblastního technika, zabývající se plánováním a rozvojem sítí VN a NN. Od roku 1999 byl vedoucím Správy sítí na Provozní oblasti Sever, od roku 2002 byl vedoucím sekce Řízení aktiv sítě. Od roku 2006 do současnosti vykonává funkci předsedy představenstva společnosti PREdistribuce, a. s., kde je současně i ředitelem. V této společnosti má přímou zodpovědnost za aktiva sítě, plánování a rozvoj elektrických sítí, dále za řízení, provoz a obsluhu sítí a rovněž za oblast měření elektřiny na všech napěťových hladinách. Od roku 2004 byl členem představenstva dceřiné společnosti PREměření, a. s., zabývající se nákupem, cejchováním, montáží a odečtem měřidel v síti nízkého napětí v Praze, od roku 2006 byl předsedou představenstva. Od roku 2011 je členem dozorčí rady PREměření. Od roku 2012 je členem Vědecké rady fakulty elektrotechnické ČVUT. Od roku 2006 je za společnost PREdistribuce, a. s., členem sdružení Českých regulovaných energetických společností, zabývajícího se koordinací činností přenosové i distribučních společností

         Radoslav Haluška

         Absolvent odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava. Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a.s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31.03.2014. Od 01.04.2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. do funkcie predsedu predstavenstva. Zároveň vo VSD priamo zodpovedá aj za technickú oblasť, predovšetkým asset manažment, riadenie, prevádzku, výstavbu a údržbu distribučnej sústavy.

           Pavel Šolc

           Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Nyní je členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň vede úsek Řízení distribučních aktiv.